Mormon Newsroom
หน้าสรุป

เนื่องด้วยโควิด-19 บรรเทาลงแล้ว ศาสนจักรจึงมีวิธีบูรณาการดังนี้

ศาสนจักรยังคงติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังปฏิบัติตามการนำของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วโลกขณะพิจารณาการกลับอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่กระบวนงานตามปกติที่เสียไปเพราะโควิด-19

ศาสนจักรเดินหน้าต่อไปในทั่วทุกภูมิภาคของโลกด้วยความระมัดระวังเต็มที่ โดยปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด “ความปลอดภัยและความผาสุกของท่านจะเป็นเรื่องที่เราห่วงใยมากที่สุดเสมอ” รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักร กล่าว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.2020

ศาสนจักรได้เริ่มทำงานใดไปแล้วบ้างในช่วงบูรณาการ?

 • งานเผยแผ่ศาสนา

ศาสนจักรกำลังดำเนินขั้นตอนการมอบหมายคณะเผยแผ่ใหม่ให้ผู้สอนศาสนาในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา และพวกเขาเริ่มได้รับงานมอบหมายใหม่แล้ว

 • การนมัสการในพระวิหาร

ศาสนจักรเริ่มทยอยเปิดพระวิหารอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติม

และการดำเนินงานใดของศาสนจักรที่ยังหยุด เลื่อน หรือปิดดำเนินงานเป็นการชั่วคราวต่อสาธารณชน?

ร้านขายปลีกของศาสนจักร

ระบบการศึกษาของศาสนจักร (หยุดการชุมนุมเป็นกลุ่มใหญ่ชั่วคราว)

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร

ร้านเดเซเร็ตอินดัสทรีส์

การแสดงกลางแจ้ง (ยกเลิกการแสดงกลางแจ้งปี 2020)

RootsTech London (ยกเลิกการประชุมปี 2020)

การประชุมศีลระลึกและการประชุมใหญ่สเตค

เทมเปิลสแควร์

คณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิลแอทเทมเปิลสแควร์ (เปลี่ยนกำหนดการ Heritage Tour ปี 2020 และ ปิดการถ่ายทอดประจำสัปดาห์ต่อสาธารณชน)

ค่ายเยาวชน การประชุมเยาวชน และการเดินทางไกล (ดู ที่นี่)

ร้านจำหน่ายปลีกของศาสนจักร (อัปเดตวันที่ 10 เมษายน)

การเปิดตัววัตถาภรณ์สำหรับพิธีพระวิหารชุดใหม่ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ 31 มีนาคม 2020 ต้องเลื่อนออกไปเนื่องด้วยการแพร่ระบาด ศาสนจักรจะจำหน่ายวัตถาภรณ์สำหรับพิธีชุดใหม่ผ่านร้านค้าออนไลน์และช่องทางขายปลีกในภายหลัง

ร้านจำหน่ายปลีกส่วนใหญ่ของศาสนจักรปิดทำการ บางแห่งที่รัฐบาลท้องถิ่นไม่มีข้อจำกัดเรื่องโควิด-19 ยังเปิดอยู่แต่จำกัดชั่วโมงเปิด (เว้นแต่ระบุเป็นอื่น) ได้แก่

 • โกโตนู เบนิน
 • ฮ่องกง (เวลาปกติ)
 • จาการ์ตา อินโดนีเซีย
 • ไลบีเรีย
 • โลเม โตโก
 • พาโกพาโก อเมริกันซามัว (เวลาปกติ)
 • ไปรอา เคปเวิร์ด
 • เซียร์ราลีโอน
 • สตาร์แวลลีย์ ไวโอมิง
 • ไทเป ไต้หวัน (เวลาปกติ)

มาตรการป้องกันสำหรับสมาชิก*

 • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย (อีกทั้งหลีกเลี่ยงการจับมือทักทายหรือการทักทายตามธรรมเนียบแบบอื่น)
 • อย่าจับตา จมูก และปากของท่าน
 • อยู่บ้านเมื่อท่านป่ว
 • เอากระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม แล้วทิ้งกระดาษทิชชูลงในถังขยะ
 • รักษาระยะห่างอย่างน้อยหกฟุต (สองเมตร) ระหว่างท่านกับคนที่กำลังไอหรือจาม
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของและพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ โดยฉีดหรือเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนเป็นประจำ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย

*ยึดคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเป็นหลัก

ผู้นำในท้องที่ควรกระตุ้นสมาชิกให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.