หัวข้อ

เทมเปิลสแควร์

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซอทล์เลคซิตี้ ยูทาห์ เทมเปิลสแควร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในยูทาห์ และเป็นสำนักงานใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริส์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ทัวร์ฟรีบริเวณเทมเปิลสแควร์มี 30 ภาษาโดยมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาประจำชาติ พื้นที่ 35 เอเคอร์ดึงดูดผู้มาเยือนหลายล้านคนจากทั่วโลกเพราะมีห้องสมุดค้นคว้าอันเลื่องชื่อ กิจกรรมวัฒนธรรม และอาคารประวัติศาสตร์ ใจกลางจตุรัสคือพระวิหารซอลท์เลคที่งดงามซึ่งใช้เวลาสร้าง 40 ปี แม้ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมพระวิหาร แต่ผู้มาเยือนสามารถเข้าไปในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลได้ ซึ่งสร้างในปีค.ศ. 1867 แทเบอร์นาเคิลรองรับได้ 2,900 คน เป็นสถานที่จัดงานศาสนาและงานชุมชนมากมาย รวมไปถึงบทบาทการเป็นศูนย์ใหญ่ของคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลที่มีชื่อเสียงก้องโลก การฝึกซ้อมของคณะนักร้องเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสองแห่งบริเวณเทมเปิลสแควร์ที่ผู้คนสามารถเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผ่านนิทรรศการและภาพยนตร์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านเหนือ มีรูปปั้นจำลองChristusของเบอร์เทล ธอร์วัลด์เซ็นเป็นจุดเด่น นิทรรศการที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านใต้ มี แบบจำลองขนาดย่อมของพระวิหารซอลท์เลคที่ทำให้เห็นภายในอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้

ด้านตะวันตกของเทมเปิลสแควร์ ผู้สนใจใคร่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับลำดับการสืบเชื้อสายเดินจะไปรวมกันที่หอสมุดประวัติครอบครัว ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร ซึ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ของศาสนจักรทั่วโลกผ่านนิทรรศการและโปรแกรมให้ความรู้ อาคารทั้งสองแห่งนี้เปิดให้ทุกคนเข้าฟรี คนที่สนใจใคร่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มอรมอนอาจไปเยี่ยมชม หอสมุดประวัติศาสตร์ศาสนจักรซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเทมเปิลสแควร์

ด้านตะวันออกของเทมเปิลสแควร์คืออาคารสำนักงานศาสนจักรสูง 28 ชั้นสร้างในปี ค.ศ. 1972 อาคารหลังนี้สูงที่สุดในซอลท์เลคซิตี้และผู้มาเยือนสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ถัดจากอาคารสำนักงานศาสนจักรคืออาคารบริหารงานศาสนจักรสไตล์คลาสสิค ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1917 อาคารหลังนี้เป็นสำนักงานของผู้นำศาสนจักรที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันและไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม

อาคารโปรดของผู้มาเยือนคืออาคารโจเซฟ สมิธเมมโมเรียลอายุหนึ่งร้อยปี ซึ่งเดิมทีเป็นโรงแรมยูทาห์ อาคารใหญ่หลังนี้มีร้านอาหารสามร้านและห้องจัดเลี้ยงหลายห้องสำหรับบุคคลทั่วไปและมีพื้นที่สำนักงานสำหรับพนักงานศาสนจักร ผู้มาเยือนจะได้ชมภาพยนตร์ฟรีเรื่องโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู เกี่ยวกับ ประธานคนแรก ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ด้านเหนือของเทมเปิลสแควร์คือศูนย์การประชุมใหญ่ซึ่งรองรับได้ 21,000 ที่นั่ง เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อาคารหลังนี้สร้างเสร็จในปี 2000 ใช้สำหรับการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร ซึ่งจัดปีละสองครั้งและถ่ายทอดไปทั่วโลก ศูนย์การประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและการแสดงหลากหลายประเภท รวมถึงคอนเสิร์ตคริสต์มาสของคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลซึ่งเป็นที่รู้จักดี ประเพณีวันหยุดที่ขึ้นชื่อมากอีกอย่างหนึ่งบริเวณเทมเปิลสแควร์คือการประดับไฟคริสต์มาสประจำปี

ผู้มาเยือนเทมเปิลสแควร์สามารถย้อนอดีตได้ที่บ้านข้างเคียงสองหลังซึ่งสร้างให้ประธานบริคัม ยังก์และครอบครัวตอนกลางทศวรรษ 1800 ศาสนจักรเปิดให้เข้าชม Beehive Houseฟรี ส่วนร้านอาหารในLion House มีบริการอาหารสไตล์โฮมเมด

นักเดินทางที่แวะสนามบินนานาชาติซอลท์เลคเพื่อหยุดพักระหว่างทางสามารถนั่งรถรับส่งฟรีไปเทมเปิลสแควร์และเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ขณะรอเที่ยวบิน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.