ข่าวเผยแพร่

เก้าอี้เข็นช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในภาคอีสานของประเทศไทย

เก้าอี้เข็นสำหรับคนจนและคนขัดสนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยเป็นโครงการต่อเนื่องของสโมสรโรตารีบางรักในกรุงเทพฯ มูลนิธินักบุญโยเซฟ และองค์กรการกุศลแอลดีเอส องค์กรด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ในสิบสองปีที่ผ่านมา องค์การทั้งสามตลอดจนสโมสรโรตารีในภูมิภาคได้ให้เงินทุนสนับสนุนจัดหาเก้าอี้เข็นหลายพันคัน  เก้าอี้เข็นเหล่านี้บริจาคให้แก่คนขัดสนจำนวนมากเพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและทำให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างยิ่ง

 
                              

เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยความช่วยเหลือของสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ได้มีการบริจาคเก้าอี้เข็นสามสิบคันในร้อยเอ็ด  สมาชิกครอบครัวหลายคนมารับเก้าอี้เข็นสำหรับคนที่พวกเขารัก เนื่องจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ทำให้หลายคนไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง  มีใบหน้ายิ้มแย้มมากมายขณะที่พวกเขารับเก้าอี้เข็นของตนเองและสามารถที่จะไปไหนต่อไหนได้ สามารถทำประโยชน์และเคลื่อนที่ได้มากขึ้น 

มีบุคคลสำคัญในท้องที่หลายคนมาร่วมงานพิธีมอบเก้าอี้เข็น อาทิเช่น ปลัดจังหวัด ซึ่งท่านกล่าวขอบคุณทุกคนที่เต็มใจสละเวลาทำงานบำเพ็ญประโยชน์อย่างเอื้อเฟื้อเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นที่สำคัญนี้เพื่อให้ผู้อื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    วันถัดมา มีการมอบเก้าอี้เข็นอีกสามสิบคันที่อุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่งที่โรตารีบางรัก มูลนิธินักบุญโยเซฟ องค์กรการกุศลแอลดีเอส และสโมสรโรตารีในท้องที่ของอุบลราชธานีได้ร่วมมือกันจัดหาเก้าอี้เข็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับภรรยาเข้าร่วมพิธีและกล่าวถึงการเป็นผู้รับใช้ของพระมหากษัตริย์ ว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้  ท่านยังพูดถึงความรักที่มีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น  

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเสมอที่ได้ทำงานร่วมกับองค์การบำเพ็ญประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.