ชีวประวัติผู้นำ

เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กองได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2010 เมื่ออายุ 56 ปี  ณ เวลาที่ได้รับเรียก ท่านกำลังรับใช้ในฐานะสมาชิกโครวรัมที่ห้าแห่งสาวกเจ็ดสิบในภาคยูทาห์ใต้  ขณะนี้ท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย
 

เอ็ลเดอร์กองได้รับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาอาเซียนและมหาวิทยาลัยศึกษาที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในปี 1977  ในปี 1979 ท่านได้รับปริญญาโทด้านปรัชญาและในปี 1981 รับปริญญาเอกสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดโดยได้รับทุนการศึกษาโรดส์สกอล่าร์ ในปี 1985 ท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยพิเศษของปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและในปี 1987 เป็นผู้ช่วยพิเศษของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จากปี 1989 ถึงปี 2001 ท่านรับใช้ในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่งที่ศูนย์กลยุทธและการศึกษาระหว่างประเทศในวอชิงตันดี.ซี.  ท่านเป็นผู้ช่วยประธานสำหรับการวางแผนและการประเมินที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์จนถึงเดือนเมษายนปี 2010
เอ็ลเดอร์กองรับใช้ในการเรียกของศาสนจักรมากมายรวมทั้งการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในไต้หวัน  สมาชิกสภาสูง  หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สเตค ครูเซมินารี อธิการ ประธานคณะเผยแผ่ในสเตค ประธานสเตคและสาวกเจ็ดสิบภาค
เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง เกิดที่เรดวูด ซิตี แคลิฟอร์เนีย ท่านและภรรยา ซูซาน ลินด์เซย์ กองมีบุตรธิดาสี่คนและหลานสองคน

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.