ข่าวเผยแพร่

อุทิศพระวิหารซัปโปโร ญี่ปุ่น ในการประชุมสามภาค

พระวิหารมอรมอนแห่งที่สามในญี่ปุ่น เป็นพระวิหารเปิดทำการอันดับที่ 151 ของโลก

  

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง โควรัมอัครสาวกสิบสอง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอุทิศพระวิหารซัปโปโร ญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการในภาคการอุทิศสามภาคเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2016  ประธานเนลสันพร้อมด้วย เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน แห่งโควรัมสาวกเจ็ดสิบและเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารแผนกพระวิหารของศาสนจักร  ทุกภาคการอุทิศถ่ายทอดไปยังอาคารประชุมทั่วญี่ปุ่น ทำให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายพันคนมีส่วนร่วม 

Downloadable 1080p b-roll for journalists

มีผู้คนมากกว่า 13,000 คนเข้าร่วมงาน โอเพ่นเฮาส์ ซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมพระวิหารที่เพิ่งสร้างเสร็จในเดือนกรกฎาคม

ในค่ำวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม เยาวชนของศาสนจักรในพื้นที่แสดงการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมยกย่องประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของศาสนจักรในประเทศ

“เรามีสิทธิพิเศษที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานยุคสุดท้ายนี้ เมื่อพระกิตติคุณจะเข้าไปในทุกประชาชาติและโดยเฉพาะผู้คนในญี่ปุ่นซึ่งบัดนี้จะสามารถได้รับพรทั้งหมดของพระวิหาร” ประธานเนลสันกล่าวระหว่างการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม

พระวิหารซัปโปโร ญี่ปุ่น มีขนาด 48,480 ตารางฟุต บนพื้นที่ 9.8 เอเคอร์ ตั้งอยู่ที่ 1-6-1 Ooyachi-Nishi, Atsubetsu-ku เมืองซัปโปโร ฮกไกโด ญี่ปุ่น  รูปปั้นเทพ โมโรไน ตั้งอยู่บนยอดแหลมสูงเด่นเพียงหนึ่งเดียว

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประกาศสร้างพระวิหารใน การประชุมใหญ่สามัญ เดือนตุลาคมปี 2009  ทำพิธีเบิกดินเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2011  พระวิหารจะรับใช้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 8,000 คนผู้อาศัยอยู่ในเกาะฮกไกโด และในจังหวัดอะโอะโมะริ ทางหนือสุดของเกาะฮนชู

พระวิหารซัปโปโร ญี่ปุ่นเป็นพระวิหารแห่งที่สามของศาสนจักรในญี่ปุ่นและเป็นพระวิหารเปิดทำการอันดับที่ 151 ของโลก  พระวิหาร โตเกียว ญี่ปุ่น ได้รับการอุทิศในปี 1980 และเป็นพระวิหารแห่งแรกในทวีปเอเชีย พระวิหาร ฟุกุโอะกะ ญี่ปุ่น เปิดทำการในปี 2000  

ศาสนจักรมีสมาชิกมากกว่า 128,000 คน ที่ประชุม 266 แห่งและคณะเผยแผ่เจ็ดแห่งในญี่ปุ่น 

พระวิหารวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่างจากอาคารประชุมหรือโบสถ์ที่สมาชิกมาประชุมนมัสการในวันอาทิตย์  พระวิหารถือว่าเป็น “พระนิเวศน์ของพระเจ้า” ซึ่งคำสอนของพระคริสต์ได้รับการยืนยันใหม่ผ่านการแต่งงาน บัพติศมาและศาสนพิธีอื่นๆ ที่รวมครอบครัวไว้เป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์  ภายในพระวิหาร สมาชิกเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตและทำพันธสัญญาที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.