ข่าวเผยแพร่

อาสาสมัครจากศาสนจักรสอนภาษาอังกฤษคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง

การให้ การทำเพื่อผู้อื่น และการรับใช้ผู้อื่นเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่มีรางวัลมากที่สุดที่คนเราจะทำได้  โอกาสเช่นนั้นมาถึงอาสาสมัครสิบสามคนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  อาสาสมัครเหล่านี้รวมถึง ประธานเคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพกับภรรยา และวิศิษฐ์ คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาคกับภรรยาด้วย  พวกท่านไปสอนภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคตรังที่จังหวัดตรัง ประเทศไทยจำนวนประมาณ  50 ท่านโดยใช้เวลาทั้งหมดสามวัน

        
      

คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ 20 สาขา มีส่วนร่วมในโอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้  อาสาสมัครสอนทั้งคำศัพท์และทักษะภาษาอังกฤษแก่พวกเขาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มโดยใช้ดนตรี เกม การจำศัพท์และคำจำกัดความและการสนทนาตัวต่อตัวเป็นสื่อการสอน  หลังจากสองวันผ่านไปกับการทำงาน เรียนรู้และพูดภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะเตรียมและนำเสนอเรื่องของตนเองว่าได้ทำอะไรบ้างรวมถึงวิธีที่พวกเขาช่วยและสอนนักเรียน. . .  ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ  ซิสเตอร์ริคส์ อาสาสมัครท่านหนึ่งกล่าวว่า “เรารักประสบการณ์ที่ได้เป็นเพื่อน เห็นรอยยิ้มและรู้สึกประสบความสำเร็จขณะคณาจารย์ชาวไทยเปิดใจต่อเรา  พวกเขาเพิ่มขีดความสามารถด้วยการฝึกฝนที่สนุกสนานและได้รับการท้าทายที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอความคิดของตนเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง”

 
 

ทักษะภาษาอังกฤษที่สอนเพิ่มเติมคือการใช้โทรศัพท์ สุขภาพและสมรรถภาพ ความรู้สึก การจับจ่าย การเดินทางและเรื่องเกี่ยวกับบ้าน  มีการมอบใบสำคัญผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน  เชียร ขุนชล นักการเมืองท้องถิ่น มาพบกับสมาชิกศาสนจักรและกล่าวว่า “ขอบคุณทุกท่านที่มาจากอเมริกาเพื่อสอนผู้คนของเรา  พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนจากพวกท่านโดยเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ”  เขาเข้าใจและซาบซึ้งในสิ่งที่ได้แบ่งปันให้ผู้คนชาวตรังและทุกคนฝากความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับสัมพันธภาพใหม่ โอกาสอันประเสริฐที่ได้แบ่งปันและช่วงเวลาอันงดงามของวัฒนธรรมทั้งสองที่ได้แบ่งปัน

  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.