ข่าวเผยแพร่

องค์การเยาวชนหญิงฉลองครบรอบ 150 ปีใน ค.ศ. 2020

กำหนดการถ่ายทอดรายการสนทนากันตรงหน้าสำหรับเดือนพฤศจิกายน

องค์การเยาวชนหญิงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายฉลองครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีในปีนี้ เริ่มแรกรู้จักกันในนาม First Young Ladies’ Department of the Ladies’ Cooperative Retrenchment Association องค์การเยาวชนหญิงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1870

       

ประธานบอนนี่ เอช. คอร์ดอน, ซิสเตอร์มิเชลล์ เครก, และซิสเตอร์เบคกี้ เครเวน แห่งฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญเชื้อเชิญให้เยาวชนหญิงทั่วโลกมาร่วมรายการสนทนากันตรงหน้าในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี

เยาวชนหญิงทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งในองค์การเยาวชนหญิงของศาสนจักรนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่มีอายุครบ 12 ปีถึง 18 ปี

“ดิฉันหวังว่าท่านจะมาร่วมกับเราเมื่อเราฉลองครบรอบ 150 ปีขององค์การเยาวชนหญิง เมื่อเราเพิ่มชื่อของเราลงในรายชื่ออันยาวเหยียดและน่ายกย่องของเยาวชนหญิงผู้มุ่งมั่นจะทำตามพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์” ประธานคอร์ดอนกล่าว “การฉลองครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีขององค์การเยาวชนหญิงจะเป็นเครื่องเตือนใจอันงดงามถึงสิ่งที่ผ่านมาและเป็นความชื่นชมยินดีอันศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น”

“องค์การเยาวชนหญิงฉลองครบรอบ 150 ปีของการเติบโตในเยาวชนหญิงที่พากเพียรปรับปรุงตนเอง พัฒนาพรสวรรค์ รับใช้ผู้อื่น และเสริมสร้างประจักษ์พยานของตนในพระเยซูคริสต์” ซิสเตอร์เครกกล่าว เธอให้ข้อเสนอแนะบางประการสำหรับคำท้า

คำท้านี้เรียกว่า “My 150 (150 ของฉัน)” ผู้นำกระตุ้นให้เยาวชนหญิงทั่วโลกนึกถึงกิจกรรมหนึ่งอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับตัวเลข 150 เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบดังกล่าว

“ท่านอาจจะเลือกอ่านพระคัมภีร์ 150 หน้าหรือทำดัชนี [ประวัติครอบครัว] 150 ชื่อ” เธอกล่าว “ท่านอาจตัดสินใจแบ่งปัน 150 รอยยิ้มหรือแบ่งปัน 150 ข้อความหรือโพสต์โซเชียลมีเดียให้กำลังใจเพื่อนที่ต้องการกำลังใจหรือการสนับสนุน หรือท่านอาจร่วมกับเยาวชนคนอื่นๆ ในวอร์ดนำ 150 รายชื่อไปพระวิหารเพื่อประกอบพิธีบัพติศมา [แทน] ทันทีที่สามารถกลับไปสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้”

PD60011090_THA_2_FN.jpg
ประธานบอนนี่ เอช. คอร์ดอน, ซิสเตอร์มิเชลล์ เครก, และซิสเตอร์เบคกี้ เครเวน แห่งฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญเชื้อเชิญให้เยาวชนหญิงทั่วโลกมาร่วมรายการสนทนากันตรงหน้าในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
        

“เมื่อเรามองย้อนกลับไป 150 ปีในอดีตตั้งแต่เริ่มโปรแกรม ดิฉันนึกถึงบรรดาเยาวชนหญิงที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ได้รับการดลใจนี้” ซิสเตอร์เครเวนเสริม “แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแต่ละคนเป็นส่วนที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์และมรดกขององค์การเยาวชนหญิงของเรา”

เธอกล่าวต่อว่า “ในการเตรียมเพื่องานนี้ เราจะเชื้อเชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงผู้นำของตนและวิธีที่ผู้นำเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเธอ เยาวชนหญิงในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เราต้องการกันและกัน”

ขอเชิญชวนเยาวชนหญิงร่วมสนทนาเรื่องการฉลองครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีนี้โดยใช้#strivetobe บนโซเชียลมีเดีย

ศาสนจักรเชื้อเชิญเยาวชนหญิงทุกคนเข้าร่วมการถ่ายทอด รวมทั้งบิดามารดาของเยาวชนหญิง ผู้นำเยาวชนหญิง และสตรีทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมในโปรแกรมเยาวชนหญิงของศาสนจักร นอกจากนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมส่งคำถามสำหรับรายการไปที่Face2Face.ChurchofJesusChrist.org

รายการสนทนากันตรงหน้าจะถ่ายทอดใน 16 ภาษาจากอาคารประวัติศาสตร์แทเบอร์นาเคิลที่เท็มเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น. ตามเวลามาตรฐานเขตภูเขา รายการนี้จะสตรีมสดบน ChurchofJesusChrist.org, ระบบดาวเทียมศาสนจักร, BYUtv, และช่องโซเชียลมีเดียต่างๆ ของศาสนจักรทั้งทาง YouTube และ Facebook

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.