Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมอบเงินบริจาค 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการรับมือโควิด-19 ทั่วโลกของยูนิเซฟ

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นผู้บริจาคภาคเอกชนรายใหญ่สุดรายเดียวในขณะนี้ที่สนับสนุนโครงการ ACT Accelerator (โครงการระดับพหุภาคีเพื่อเร่งการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19) และงาน COVAX (งานเพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก)

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวันนี้ว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนงานระดับโลกของยูนิเซฟในโครงการ Access to COVID-19 Tools (ACT) (เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงโควิด-19) และหน่วยงานวัคซีนของ ACT Accelerator ที่เรียกว่า COVAX Facility

เงินช่วยเหลือครั้งนี้เสริมเงินบริจาค3 ล้านเหรียญสหรัฐของศาสนจักรในปี 2020 เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือโควิด-19 อย่างเร่งด่วน การจัดหาน้ำ การให้บริการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยของยูนิเซฟ

 

เงินช่วยเหลือครั้งใหม่จะให้แก่งานประวัติศาสตร์ของยูนิเซฟในการเป็นผู้นำการจัดหาและจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 พันล้านโดสให้ประมาณ 196 ประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจที่เข้าร่วม COVAX ก่อนสิ้นปี 2021 วัคซีน 2 พันล้านโดสแรกมุ่งป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าและนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งผู้มีความเสี่ยงสูงและติดเชื้อง่าย

นอกจากนี้เงินบริจาคจะช่วยสนับสนุนยูนิเซฟขณะทำงานกับประเทศต่างๆ ด้วยเพื่อส่งเสริมระบบจัดส่งวัคซีนแบบควบคุมอุณหภูมิ ฝึกเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข แก้ไขข้อมูลผิดพลาด และสร้างความวางใจในวัคซีนและในระบบสาธารณสุขที่แจกจ่ายวัคซีน

“โควิด-19 เป็นวิกฤตระดับโลกครั้งแรกที่เราเคยเห็นในชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดโรคระบาดครั้งนี้ส่งผลต่อทุกคน รวมทั้งเด็ก ไม่เคยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานร่วมกันเท่านี้มาก่อน เงินช่วยเหลือครั้งนี้จากองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสำหรับบทบาทสำคัญของเราใน COVAX เป็นเงินบริจาคก้อนใหญ่สุดก้อนเดียวจากพันธมิตรภาคเอกชนที่เราได้รับขณะนี้” เฮนริเอตตา ฟอร์ ผู้อำนวยการบริหารยูนิเซฟกล่าว “เราหวังว่าความเอื้อเฟื้อของพวกเขาจะผลักดันให้องค์กรธุรกิจอื่นๆ และบุคคลต่างๆ ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ามีการเข้าถึงวัคซีน”

ผ่านองค์กร COVAX — ร่วมกับ Gavi, Vaccine Alliance, องค์การอนามัยโลกและ CEPI (กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด) — ยูนิเซฟกำลังใช้ประโยชน์จากประสบการณ์พิเศษในการจัดหาและจัดส่งวัคซีน ใช้จุดแข็งและการเข้าถึงความร่วมมือในชุมชนของตน ในการสร้างความต้องการและการยอมรับวัคซีน โครงการรับมือมุ่งหมายจะเร่งให้โรคระบาดสิ้นสุดโดยเร็วและลดผลกระทบต่อชีวิตเด็กโดยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ทั่วโลก รวมทั้งนักการศึกษาและผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย

“เราขอแสดงความขอบคุณต่อทีมงานและการจัดการอย่างเป็นระบบของยูนิเซฟ พวกเขาทำมากมายหลายสิ่งเพื่อดูแลเด็กและครอบครัวและช่วยให้คนเหล่านั้นได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานและบรรลุศักยภาพของตน” อธิการเจราลด์ คอสเซ อธิการควบคุมของศาสนจักรกล่าว “เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงได้รับวัคซีนมากขึ้น ก็สามารถให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่สำคัญ โภชนาการ และการศึกษาสำหรับเด็กที่ขัดสนได้เหมือนเดิม เราไม่เพียงตั้งความหวังในใจว่าจะเอาชนะโรคระบาดได้เท่านั้น แต่หวังจะเห็นอนาคตที่สดใสของเด็กทุกคนและครอบครัวของพวกเขาด้วย”

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและยูนิเซฟสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรกันในปี 2013 โดยช่วยกันสนับสนุนเด็กและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ความจำเป็นด้านการศึกษาและการพัฒนาของผู้ลี้ภัย

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟทำงานในสถานที่แร้นแค้นที่สุดของโลกเพื่อเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่สุดของโลก เราทำงานเพื่อเด็กทุกคนทุกหนแห่งใน 190 ประเทศและเขตปกครองเพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน เข้าไปที่ www.unicef.org เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟและการทำงานเพื่อเด็ก เข้าไปที่ www.unicef.org/coronavirus เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควิด-19 หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของยูนิเซฟในเรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่นี่ หรือเกี่ยวกับการทำงานของยูนิเซฟในเรื่องการฉีดวัคซีน ที่นี่ ติดตามยูนิเซฟทาง ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก

เกี่ยวกับองค์กร COVAX

COVAX เป็นเสาหลักด้านวัคซีนของ Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator เป็นผู้บุกเบิกด้านความร่วมมือระดับโลกในการเร่งพัฒนา ผลิต และเข้าถึงการทดสอบ การรักษา และวัคซีนโควิด-19 โดยเท่าเทียมกัน COVAX นำโดย Gavi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด หรือ CEPI) และองค์การอนามัยโลก เป้าหมายของโครงการนี้คือเร่งการพัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด-19 และรับประกันว่าทุกประเทศในโลกจะได้รับวัคซีนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ยูนิเซฟกับ PAHO Revolving Fund เป็น ผู้นำ ร่วมกันในการในการจัดหาและจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ในนามขององค์กร COVAX

เกี่ยวกับองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและได้สนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์โควิด-19 ไปแล้ว 1,050 โครงการในประเทศ 152 ประเทศ องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พันธมิตรที่มีชื่อเสียงด้านการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพื่อจัดหาและฉีดวัคซีน เฝ้าระวังโรค รับมือกับการระบาด อบรมบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาโปรแกรมกวาดล้างและขจัดโรค ผลที่ได้รวมถึงเด็กมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและลดการเสียชีวิตจากโรคหัด โรคหัดเยอรมัน บาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด โปลิโอ ท้องร่วง ปอดบวมและไข้เหลือง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.