หัวข้อ

ห้องเก็บบันทึกนิรภัยภูเขาแกรนิต

บันทึกลำดับการสืบเชื้อสายชุดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในห้องนิรภัยที่ภูเขาใกล้ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสร้างห้องเก็บบันทึกนิรภัยภูเขาแกรนิตในปี ค.ศ. 1965 เพื่อเก็บรักษาบันทึกที่มีความสำคัญต่อศาสนจักร รวมทั้งไมโครฟิล์มประวัติครอบครัวจำนวนมหาศาล

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ศาสนจักรจึงไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าไปในห้องเก็บบันทึกนิรภัยภูเขาแกรนิต แต่คลิกที่นี่ เพื่อชมทัวร์วีดิทัศน์หลังฉาก

ห้องนิรภัยเก็บรักษาภาพมากกว่า 3.5 พันล้านในไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช และสื่อดิจิทัล ปัจจุบันศาสนจักรอยู่ระหว่างแปลงไมโครฟิล์มเป็นดิจิทัลและทำให้บันทึกดิจิทัลเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์FamilySearch.org ดูวีดิทัศน์นี้เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว

ภาพต่างๆ ในห้องเก็บบันทึกนิรภัยภูเขาแกรนิตรวบรวมผ่านการทำข้อตกลงกับหอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และนิกายต่างๆ จาก 100 กว่าประเทศ สำเนาบันทึกเหล่านี้มอบให้ผู้ดูแลบันทึกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและบางครั้งมีการจัดหาสำเนาเพิ่มเติมแทนบันทึกที่สูญหายไปกับภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัยด้วย คลิกที่นี่เพื่อชมเรื่องราววิธีที่ศาสนจักรสามารถนำบันทึกลำดับการสืบเชื้อสายอันมีค่าของประเทศนีอูเอในเกาะแปซิฟิกกลับมาไว้ที่เดิมหลังเกิดพายุไซโคลนกระหน่ำอย่างหนัก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.