ข่าวเผยแพร่

หลายฝ่ายร่วมมือร่วมใจในโครงการน้ำสะอาดของหมู่บ้านชาวเขาในประเทศไทย

สัมพันธภาพที่สวยงามของการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครของศาสนจักร สโมสรโรตารีในท้องที่และจากสหรัฐ สาขาในท้องที่และหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง นำน้ำดื่มมาสู่หมู่บ้านที่ต้องการน้ำสะอาดเป็นอย่างยิ่ง  ในระหว่างที่เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอลสเวิร์ธ อาสาสมัครด้านมนุษยธรรมซึ่งรับใช้ในประเทศไทย ไปเยี่ยมเชียงใหม่ในปี 2015 ซิสเตอร์ผู้เป็นอาสาสมัครของศาสนจักรที่รับใช้อยู่ในเขตนั้นแจ้งว่ามีหมู่บ้านชาวเขาในเชียงรายที่ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง  ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2015 อาสาสมัครเต็มเวลาของศาสนจักรสี่คน ผู้นำหลายคนจากสาขา และอาสาสมัครด้านมนุษยธรรมเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชื่อว่า บ้านแคววัวดำ

ขณะสำรวจดูสถานการณ์ พวกเขาพบว่าในภูเขามีน้ำสะอาดให้ใช้ แต่กว่าน้ำจะไหลไปถึงหมู่บ้านก็ปนเปื้อนแล้ว   จึงลงมือวางแผน จัดตั้งโครงการ และผู้คนก็พร้อมจะทำงาน  โครงการนี้เป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ลงแรง  สมาชิกสาขาและอาสาสมัครของศาสนจักรในท้องที่มีส่วนร่วมเมื่อทำการวางท่อ สโมสรโรตารีพร้อมด้วยสโมสรโรตารียูทาห์เซ็นเทอร์วิลล์-ฟาร์มิงตันเป็นผู้จัดหางบประมาณให้โครงการ  นอกจากนี้สโมสรโรตารียังเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดูแลเรื่องการขนส่งไปที่แหล่งน้ำ และเฝ้าดูแลโครงการนี้ด้วย

เนื่องจากภาวะภัยแล้งอันยาวนานในพื้นที่ ชาวบ้านจึงตื่นเต้นที่จะทำโครงการให้เสร็จก่อนฤดูฝนและก่อนปลูกข้าว  พวกเขาใช้ทั้งกำลังแรงงานและเครื่องมือในการหักร้างถางพงปรับพื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางสู่แหล่งน้ำและให้รถจักรยานยนต์สามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน  นี่คือสถานการณ์สมบูรณ์แบบของปัญหาท้องถิ่นที่แก้ไขด้วยวิธีการในท้องถิ่น

อาสาสมัครของศาสนจักรในท้องที่เต็มใจช่วยชาวเขาลำเลียงท่อน้ำไปยังบริเวณที่กำหนดไว้  เอ็ลเดอร์บาร์โลว์ อาสาสมัครคนหนึ่งกล่าวว่า “เรากล้าออกแรงแบกท่อพวกนั้น  บางคนก็แบกเองทีละท่อหรือสองท่อ บ้างก็รวมกลุ่มกันลำเลียงไปทีละหลายๆ ท่อ  ทางเดินค่อนข้างชัน เดินลำบากกว่าจะไปถึงเขื่อน  แดดร้อนมาก ควายก็ตัวใหญ่ แต่ความกล้าเหนือกว่า  พอหมดวัน รู้สึกได้ว่าทำสำเร็จ เรามีความสุขที่ได้ทำงานช่วยหลายครอบครัวให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในหมู่บ้านของพวกเขา”

กฤตฤทธิ์ วิศวกรชลประทานในท้องที่และสมาชิกสโมสรโรตารีเป็นผู้ดูแลระบบกรองน้ำ เนื่องจากต้องมีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะสอนหัวหน้าหมู่บ้านในท้องที่ว่าแทนที่จะเก็บน้ำเต็มถังเพียงสองถังจากเก้าถัง เนื่องจากขณะนั้นต้องการน้ำทั้งหมดแค่นั้น พวกเขาควรเก็บให้เต็มทุกถังเผื่อกรณีฉุกเฉิน  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง

เมื่อโครงการน้ำเสร็จสมบูรณ์ ประธานสโมสรโรตารีในท้องที่และสโมสรโรตารียูทาห์เซ็นเทอร์วิลล์-ฟาร์มิงตันแสดงความปรารถนาจะทำงานร่วมกันต่อไป  เอ็ลเดอร์วีเวอร์ อาสาสมัครเต็มเวลาของศาสนจักรที่ทำงานในโครงการนี้กล่าวว่า “ตั้งแต่โครงการนั้น ผมมีความรู้สึกเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังทำเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่นและต้องทำให้สำเร็จ  นี่คือความสวยงามอย่างแท้จริงของการรับใช้  เมื่อผู้คนมากมายจากหลากหลายวิถีชีวิตมารวมกัน ทุกคนบอกเล่าความรู้สึกเดียวกัน นั่นคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น  เป็นเรื่องดีเยี่ยมที่บุคคลคนหนึ่งจะรับใช้ แต่ดีกว่านั้นแน่นอนถ้าพวกเขาพาคนอื่นๆ มาร่วมรับใช้ด้วย”  

ปัจจุบันนี้หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีน้ำสะอาดใช้ ชีวิตของชาวบ้านหลายๆ คนง่ายขึ้นและดีขึ้น  หลายคนได้รับพร ทั้งผู้รับและผู้ให้  ผู้คนช่วยเหลือกัน ในวิธีที่พระคริสต์จะทรงทำ 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.