ข่าวเผยแพร่

หลักสูตรการจัดการแบบลีน จัดการสอนโดยวิทยากรอาสาสมัครของศาสนาจักรมอร์มอน

การจัดการแบบลีน   เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรที่สนับสนุนแนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  วิทยากร Dennis Sowards ผู้นำที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรมเป็นผู้สอนหลักสูตรนี้ ท่านยังเป็นผู้ประพันธ์และจัดทำคู่มือคำอธิบาย แบบลีน  ฉบับกระเป๋า  ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  และได้ตีพิมพ์บทความมากกว่า 50เรื่อง เกี่ยวกับ แบบลีน และการจัดการเชิงคุณภาพ ในนิตยสารด้านการค้า  หลักการและเครื่องมือในการจัดการ แบบลีน สามารถนำไปใช้ได้กับทุกรูปแบบของการดำเนินงาน ตั้งแต่การก่อสร้าง ตลอดจนถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ   การผลิต และรวมถึงการดำเนินงานของรัฐบาล

 

หลักสูตรนี้จะเปิดสอนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และที่ สถาบันวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน อาจารย์ บุคคลในวงการอุตสาหกรรม และผู้นำทางธุรกิจ

วิทยากร Sowards ได้รับการแนะนำให้ทำการสอนหลักสูตรนี้ โดยคุณนุรักษ์ มโนสุจริตธรรม ผู้อำนวยการกิจการสาธารณะแห่งชาติของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงของประเทศ

วิทยากร Sowards ได้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2513-2514 และกลับมารับใช้เป็นผู้สอนศาสนาอาวุโสอีก ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งเป็นประจักรพยานถึงความรักและความมุ่งมั่นที่มีต่อคนไทย   ท่านกล่าวว่า  “ผมมาทำงานอาสาสมัคร เพราะผมรู้ว่าผมสามารถช่วยคนไทยให้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือการผลิตตามแนวคิด แบบลีน  ผมต้องการเห็น บริษัทต่าง ๆ และผู้คน ในประเทศไทย ดีขึ้น โดยผ่านขบวนการนี้”

“ผมรู้สึกได้ ว่าคนไทยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อให้ตัวเองดีขึ้น ในการที่จะแข่งขันกับบริษัทและประเทศอื่นๆ ความสามารถในการอยู่รอดของบริษัทมิได้เป็นกฏข้อบังคับไม่ว่าบริษัทนั้นจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม บริษัททั้งหลายและโดยเฉพาะผู้รับเหมา สามารถได้รับผลประโยชน์เหนือคู่แข่งขัน เมื่อได้ใช้แนวคิด แบบลีน”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.