ข่าวเผยแพร่

คนหนุ่มสาวทั่วประเทศไทยเยี่ยมชมพระวิหาร      

เอ็ลเดอร์กองและซูซานภรรยาให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับกลุ่มสมาชิกหนุ่มสาว

ตามธรรมเนียมแล้ว สื่อมวลชนและแขกรับเชิญคนอื่นๆ จะได้ชมพระนิเวศน์หลังใหม่ของพระเจ้าก่อนคนอื่น ในกรุงเทพมหานคร คนหนุ่มสาวทั่วประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกที่ได้มีโอกาสชมก่อนในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2023

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองและซูซานภรรยาของท่านทักทายคนหนุ่มสาวทีละคน จำนวนมากกว่า 375 คนขณะพวกเขาเข้าไปในพระวิหาร

“นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอเอ็ลเดอร์กอง นี่คือวันพิเศษของดิฉัน และดิฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับท่าน” สุชาวดี ประสิทธิ์ชัย จากบางเขน กรุงเทพฯ กล่าว

ก่อนเข้าชมพระนิเวศน์ของพระเจ้า อัครสาวกกับภรรยาของท่านจัดการประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับคนหนุ่มสาวที่ศูนย์สเตคด้านหลังพระวิหาร

ซิสเตอร์กองกล่าวว่า “สิบปีก่อน เอ็ลเดอร์กองกับดิฉันอยู่ที่นี่ในประเทศไทย และเรารู้สึกว่าพรของพระผู้เป็นเจ้าพร้อมจะหลั่งไหลมาสู่ผู้คนในประเทศไทย และมันกำลังเกิดขึ้น  พระวิหารเป็นสิ่งสวยงามยิ่งที่ควรมีที่นี่ตรงใจกลางกรุงเทพฯ และจะเป็นแสงสว่างแก่โลก  ดิฉันซาบซึ้งในความดีและความเสียสละของท่านที่ช่วยให้สิ่งนี้เป็นไปได้”

เมื่อพูดถึงคำสอนของประธานศาสนจักรรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่า “ทุกสิ่งที่เราเชื่อ และคำสัญญาทุกประการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำกับผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ มารวมกันอยู่ในพระวิหาร”

YSA's-Bangkok
YSA's-Bangkok
Young single adults (YSAs) from across Thailand attend a devotional with Elder Gerrit W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles, and his wife, Susan on August 26, 2023. They then took a tour of the Bangkok Thailand Temple.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

อัครสาวกกล่าวว่าสันติสุข ความบริสุทธิ์ และจุดประสงค์คือสามคำที่บรรยายว่าพระวิหารมีความหมายอย่างไรต่อท่าน  

“สันติสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนแสวงหา ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราให้คุณค่า และเรากำลังมองหาจุดประสงค์” เอ็ลเดอร์กองกล่าว

ท่านเชื้อเชิญให้คนหนุ่มสาวแบ่งปันคำสามคำที่พวกเขาจะใช้บรรยายพระวิหารผ่านโซเชียลมีเดียและโอกาสอื่นๆ  จีรนันท์ สวัสดีนฤมล กล่าวว่าคำสามคำของเธอคือ “ความศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัว และนิรันดร”  เธอกล่าวว่าเธอรู้ “ว่าโดยผ่านพระวิหารครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ได้”

ขณะที่คนหนุ่มสาวเตรียมเข้าพระวิหาร เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่าท่านหวังว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ทางวิญญาณ

“พระเจ้าทรงรอพบท่านในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เราไม่ได้ไปพระวิหาร เรามาหาพระเยซูคริสต์ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า” ท่านกล่าว

YSA's-Bangkok
YSA's-Bangkok
A young man takes a selfie with Elder Gerrit W. Gong and his wife, Susan, following a tour of the Bangkok Thailand Temple, August 26, 2023.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

หลังจากเดินชมพระวิหาร ปริวรรต เส็งพวง จากรังสิต ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น และพระเยซูทรงอยู่ใกล้มากขึ้น”

“ดิฉันรู้สึกว่าพระวิหารแห่งนี้เป็นบ้านของพระเจ้าจริงๆ และพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น” สวัสดีนฤมลกล่าว

สุรกฤต เชิดชัยภูมิ จากรังสิตเช่นกัน กล่าวว่า “ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูสิ่งที่เรามีและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เรารู้”

สาธารณชนได้รับเชิญให้เข้าชมพระวิหารตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 16 กันยายน 2023 ยกเว้นวันอาทิตย์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.