หัวข้อ

สำนักงานใหญ่ทั่วโลก

สำนักงานใหญ่สำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีอยู่ทั่วโลกตั้งอยู่ในเมืองซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ ตั้งแต่ผู้บุกเบิกตั้งชุมชนในปี 1847

ปัจจุบัน ผู้นำศาสนจักรควบคุมดูแลการดำเนินงานของศาสนจักรใน 160 กว่าประเทศจากที่นี่ แต่ผู้นำกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกตามระดับการบริหารงานในท้องที่ เขต และประเทศซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยผู้ปฏิบัติศาสนาชั้นสมาชิกทั่วไป

เทมเปิลสแควร์เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของรัฐยูทาห์ โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละหลายล้านคน เทมเปิลสแควร์ประกอบด้วยพระวิหารซอลท์เลค แทเบอร์นาเคิล (ศูนย์ใหญ่ของคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล) แอสเซ็มบลีย์ฮอลล์ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสองแห่ง

ด้านตะวันออกของเทมเปิลสแควร์คือพลาซ่าซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานศาสนจักร อาคารบริหารงานศาสนจักร อาคารโจเซฟ สมิธเมมโมเรียล และอาคารสมาคมสงเคราะห์ อาคารทั้งหมดนี้ใช้เป็นสำนักงานสำหรับแผนกต่างๆ และผู้นำระดับสามัญของศาสนจักร

ด้านตะวันตกของเทมเปิลสแควร์คือหอสมุดประวัติครอบครัว—ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านลำดับการสืบเชื้อสายแห่งใหญ่ที่สุดของโลก—และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะของศาสนจักร

ด้านเหนือของเทมเปิลสแควร์คือศูนย์การประชุมใหญ่—หอประชุม 21,000 ที่นั่ง ศูนย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใช้สำหรับจัดการประชุมทุกครึ่งปีที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกสำหรับสมาชิกศาสนจักรทั้งหมด และถ่ายทอดการประชุมใหญ่วงจรปิดบ่อยครั้งไปยังสมาชิกเฉพาะกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อีกทั้งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและการแสดงต่างๆ เช่นกัน{nb}

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.