ข่าวเผยแพร่

สามองค์กรประสานมือกันเพื่อผู้ยากไร้

เมื่อท่านนำองค์กรที่แข็งแกร่งสามองค์กรมารวมกันเพื่อคุณความดีของผู้ยากไร้ประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้า ผลที่ได้รับนั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2014 ณ นักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี(พอ.สว.)ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องมือแพทย์  มูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมด้วยนายธงชัย ถวิลแก้ว อำนวยการบริหาร บริษัท เฟิรสท์อาย เซอร์จิคัล จำกัด ได้ร่วมกันจัดให้มีอุปกรณ์พิเศษสำหรับมูลนิธิพอ.สว. เพื่อใช้ในการผ่าตัดสลายต้อนายยธงชัยเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าว  โดยมีหน่วยงานสวัสดิการเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นผู้จัดซื้อและบริจาค  ผู้สื่อข่าวในท้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีและสัมภาษณ์นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก  เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ เริ่มด้วยการแนะนำตัวของนายวิศาล วิศาลบรรณวิทย์ผู้จัดการของมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งแสดงความขอบคุณที่มูลนิธิพอ.สว. ให้โอกาสเพื่อมีส่วนร่วมในงานดีของคณะแพทย์และพยาบาลที่ออกไปทั่วประเทศไทย  เพื่อจัดให้มีการผ่าตัดสลายต้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ด้อยโอกาสและยากจนในท้องถิ่นห่างไกลและพื้นที่ชนบทของประเทศ  เอ็ลเดอร์พอล ซี. ยัวร์ ผู้สอนศาสนาด้านงานมนุษยธรรมขอบคุณคณะที่ให้โอกาสรับใช้แก่ประชาชนชาวไทยเขากล่าวว่า "เราทุกคนเป็นพี่น้องกันโดยพระบิดาบนสวรรค์เราต้องดูแลกันเสมอ"

นายแพทย์ยุทธ  โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ตอบรับการบริจาคเครื่องคาทาเร็กซ์ 3 ฟาโค อีมัลซิฟิเคชั่น ซิสเท็ม จากมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และขอบคุณนายธงชัยสำหรับการบริจาคของเขาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้กับเครื่องดังกล่าวในระหว่างการผ่าตัด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.