ข่าวเผยแพร่

สรุปการประชุมใหญ่สามัญภาควันอาทิตย์เดือนเมษายน 2021

การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ประจำกึ่งปีซึ่งศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารแห่งความรักและความหวังโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและถ่ายทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้ เพจนี้มีประเด็นสำคัญจากโอวาทในการประชุมใหญ่ครั้งดังกล่าว

ภาคเช้าวันอาทิตย์

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูภาควันเสาร์และภาควันอาทิตย์เต็มรูปแบบ

  

ภาคเช้าวันอาทิตย์

ภาคเช้าวันอาทิตย์มีความเป็นนานาชาติอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นว่าศาสนจักรกระจายไปทั่วโลก ผู้พูดแต่ละท่านมาจากหลากหลายประเทศ — และบทเพลงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงจากทั่วโลกในภาษาของตน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประกาศการร่วมชุมนุมวันสะบาโตของการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 191 และเชื้อเชิญให้ทุกคนเพิ่มพูนศรัทธา “โดยผ่านศรัทธาของท่าน พระเยซูคริสต์จะทรงเพิ่มความสามารถให้ท่านเคลื่อนภูเขาในชีวิตได้ ถึงแม้ความท้าทายส่วนตัวของท่านอาจจะใหญ่เท่ายอดเขาเอเวอเรสต์ก็ตาม”

เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สัญชาติบราซิล กล่าวว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณทุกดวงและทรงเอื้อมพระหัตถ์ให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ ท่านกล่าวว่าโดยผ่านพระคริสต์ ผู้ติดตามพระองค์สามารถประสบ “การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในความคิดและในใจ”- ทำให้เกิดเจตคติใหม่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและชีวิต เอ็ลเดอร์เอส. มาร์ก พาล์เมอร์ สัญชาตินิวซีแลนด์ สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ กล่าวว่าความรู้เรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ให้ความหมายและจุดประสงค์ของชีวิต “ข้าพเจ้าเชื้อเชิญทุกท่านที่รู้สึกเป็นทุกข์ ทุกท่านที่ต่อสู้กับความสงสัย ทุกท่านที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตาย ขอให้ท่านมีศรัทธาในพระคริสต์” ซิสเตอร์เรย์นา อิซาเบล อะบูร์โต ชาวนิการากัว ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญสอนว่าโดยผ่านการชดใช้แห่งการไถ่และการฟื้นคืนพระชนม์อันรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ “ใจที่สลายเยียวยาให้หายได้ ความเจ็บปวดรวดร้าวกลับเป็นสันติสุขได้ และความทุกข์กลับเป็นความหวังได้”

สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สัญชาติซิมบับเว เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด ดูเบ สอนว่าแต่ละคนสามารถเผชิญเรื่องท้าทายของความเป็นมรรตัยได้โดยมุ่งหน้าด้วยศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ ท่านเชื้อเชิญให้ทุกคน “อย่ายอมแพ้!” เอ็ลเดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียรา แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ สัญชาติโปรตุเกส เน้นว่าการรู้ว่าเราคือบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นก้าวแรกสู่การกลับบ้านบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ประทานการปกป้องและทรงเชิญผู้ติดตามพระองค์ “ไปยังที่นั่งบนโต๊ะแห่งชีวิตที่เปี่ยมปีติ” เอ็ลเดอร์ทาเนียลา บี. วาโคโล สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สัญชาติฟิจิเป็นพยานว่า “ความสัมพันธ์ที่ล้ำค่าที่สุดของเราคือกับพระบิดาและพระบุตรและกับครอบครัวของเรา เพราะเราผูกพันกับพวกเขาชั่วนิรันดร์” ท่านสอนว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อบุตรธิดาของพระองค์โดยทรงจัดเตรียมความสัมพันธ์นิรันดร์ไว้ให้ โดยเรียกศาสดาพยากรณ์และโดยการตีสอนเมื่อจำเป็น เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกิดในฮ่องกง เตือนสติว่า “เราอาจจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่เราเลือกได้ว่าจะเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไร” เอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์ สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สัญชาติฟิลิปปินส์เป็นพยานว่าการทำความรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดคือการแสวงหาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรา และการทำเช่นนี้แตกต่างจากการรู้ เกี่ยวกับ พระผู้ช่วยให้รอด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

04032021_1441_MCoberly_MAC08904.jpgDownload Photo

  

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกาศการสร้างพระวิหารใหม่ 20 แห่งทั่วโลก “เวลานี้เรากำลังสร้างเผื่ออนาคต” สถานที่เหล่านี้ได้แก่: ออสโล นอร์เวย์, บรัสเซลส์ เบลเยียม, เวียนนา ออสเตรีย, คูมาซี กานา, เบรา โมซัมบิก, เคปทาวน์ แอฟริกาใต้, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์, เบโลโอรีซอนตี บราซิล, กาลี โคลอมเบีย, เกเรตาโร เม็กซิโก, โตร์เรออน เม็กซิโก, เฮเลนา มอนแทนา, แคสเปอร์ ไวโอมิง, แกรนด์จังชัน โคโลราโด, ฟาร์มิงตัน นิวเม็กซิโก, เบอร์ลีย์ ไอดาโฮ, ยูจีน ออริกอน, เอลโก เนวาดา, ยอร์บาลินดา แคลิฟอร์เนีย, สมิธฟีลด์ ยูทาห์ ปัจจุบันกำลังก่อสร้างและบูรณะพระวิหาร 41 แห่งและปีที่แล้วมีพิธีเบิกดินพระวิหารใหม่ 21 แห่ง

ประธานดัลลิน เอ็ช. โอ๊คส์ แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเป็นพยานในคำปราศรัยของท่านถึงรัฐธรรมนูญสหรัฐที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์และสนับสนุนให้สมาชิกยึดมั่นและปกป้องหลักธรรมของรัฐธรรมนูญดังกล่าว เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ สอนว่า “พระเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์เพื่อเตือนให้เรานึกถึงเดชานุภาพของพระองค์ ความรักที่ทรงมีต่อเรา อิทธิพลของพระองค์ต่อประสบการณ์มรรตัยของเรา และความปรารถนาที่จะทรงสอนสิ่งซึ่งมีค่าที่สุด” สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เอ็ลเดอร์ทิโมธี เจ. ไดคส์ เป็นพยานว่าแสงสว่างทางวิญญาณของพระผู้ช่วยให้รอดสำคัญเทียบเท่าแสงอาทิตย์สำหรับทุกชีวิตบนแผ่นดินโลก แสงสว่างของพระคริสต์ซึ่งเรามักเรียกว่ามโนธรรมนำไปสู่การรับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาอันประเสริฐสุดของแสงสว่างจากพระบิดาบนสวรรค์ในความเป็นมรรตัย

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน สอนว่า “การทำตามหลักธรรมและพระบัญญัติของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทุกวันคือวิถีทางที่มีความสุขที่สุดและน่าพึงใจมากที่สุดในชีวิต” เอ็ลเดอร์อลัน อาร์. วอล์กเคอร์ สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่รับใช้ในกัวเตมาลากล่าวในข่าวสารที่บันทึกไว้ล่วงหน้าว่า “เมื่อเรารวบรวมทั้งสองด้านของม่าน เมื่อเราเสียสละเพื่อรับใช้และให้พระวิหารเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเรา พระเจ้าจะทรงสร้างเราอย่างแท้จริง—พระองค์จะทรงสร้างผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์” เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ เชื้อเชิญให้วิสุทธิชนยุคสุดท้าย “เรียนรู้ ดำเนินชีวิตและรักหลักธรรมแห่งความชอบธรรม” ท่านเป็นพยานว่า “ความจริงพระกิตติคุณเท่านั้นที่สามารถเปิดทางให้เรา ‘ทำสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจของเราอย่างรื่นเริง’ เพื่อมุ่งหน้าบนเส้นทางพันธสัญญาและ ‘เห็นความรอดแห่งพระผู้เป็นเจ้า, และเพื่อพระองค์จะทรงเผยพระพาหุของพระองค์’”

โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูภาควันเสาร์และภาควันอาทิตย์เต็มรูปแบบ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.