limasur18032023_6.jpeg
ข่าวเผยแพร่

สมาคมสงเคราะห์พร้อมใจกัน พฤษภาคม ปี 2023

สมาชิกฉลองวันครบรอบสมาคมสงเคราะห์และวันสตรีสากล

เมื่อ 17 มีนาคม ปี 2023 สตรีทั่วโลกฉลองครบรอบ 181 ปีของการก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสำหรับสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป สตรีจำนวนมากให้เกียรติวันดังกล่าวโดยพร้อมใจกันรับใช้ชุมชนของพวกเธอ

สตรีทั่วแอฟริกาตะวันตกให้เกียรติมรดกของผู้นำสมาคมสงเคราะห์ที่ผ่านมาในหลายๆ วิธี รวมถึงการเป็นเจ้าภาพโครงการร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับกลุ่มสตรีมุสลิมในแกมเบียและการจัดขบวนพาเหรดในเซียร์ราลีโอน


ในกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หลายร้อยคนมารวมตัวกันในวันแห่งการเรียนรู้เพื่อฟังผู้พูดหลายๆ คนสอนเรื่องการพึ่งพาตนเอง รวมถึงตัวแทนจากธนาคาร องค์กรนอกรัฐ และประชาคมท้องถิ่นด้วย

ในเกเบโด เอกวาดอร์ สมาชิกของสมาคมสงเคราะห์ทำความสะอาดบ้านให้ครอบครัวที่ลำบาก ส่วนในโชร์รีโยส เปรู สตรีราว 250 คนรวมตัวกันให้เกียรติสมาชิกสมาคมสงเคราะห์ทั้งอดีตและปัจจุบัน มาเรีย ปูมากาโยเป็นสมาชิกวัย 105 ปีที่มากับหลานสาว เธอได้รับยกย่องจากเพื่อนสตรีสำหรับการอุทิศถวายของเธอ เธอกล่าวว่า "ฉันรู้ว่าในองค์การนี้ เราให้ความช่วยเหลือคนขัดสน และเวลานี้หลานสาวของฉันจะได้มีประสบการณ์เหล่านี้กับเพื่อนบ้านของเธอ"


ไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมา สมาชิกสมาคมสงเคราะห์จากเมืองเดียวกันในเปรูปฏิบัติหลักธรรมเหล่านี้ของการรับใช้โดยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในลิมา พวกเธอรวบรวมอาหารที่ไม่เสียง่าย น้ำ กระดาษชำระ และเครื่องนุ่งห่มเป็นชุดช่วยเหลือ แล้วบริจาคให้กับ 50 ครอบครัวที่ลำบาก


วันสตรีสากล


เมื่อ 8 มีนาคมมีการฉลองวันสตรีสากลก่อนครบรอบสมาคมสงเคราะห์ไม่กี่วัน  สตรีในออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ฉลองทั้งสองวันนี้

ในมะนิลา ฟิลิปปินส์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าภาพร่วมในงานที่เน้นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและการค้ามนุษย์  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามระหว่างศาสนาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในงานสำคัญนี้


ในควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย สมาชิกสมาคมสงเคราะห์เชิญผู้นำระดับท้องที่มาพูดถึงวิธีต่างๆ ที่สตรีสามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน  ต่อจากนั้นก็พาแขกรับเชิญเหล่านี้ชมอาคารประชุมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพื่อพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.