หัวข้อ

ศูนย์ประวัติครอบครัว FamilySearch

     

FamilySearchมีศูนย์อำนวยความสะดวกในท้องที่ 4,600 แห่งใน 126 ประเทศที่ใครๆ ก็สามารถเข้าไปใช้บันทึกลำดับการสืบเชื้อสายและรับความช่วยเหลือส่วนตัวด้าน ประวัติครอบครัวได้ ศูนย์เหล่านี้รวมไปถึงหอสมุดประวัติครอบครัวที่มีชื่อเสียงระดับโลกในซอลท์เลคซิตี้ ศูนย์อำนวยความสะดวกระดับเขตขนาดใหญ่หลายศูนย์ในที่ต่างๆ เช่น เมซา รัฐแอริโซนา และลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และศูนย์ขนาดเล็กซึ่งปกติอยู่ในอาคารประชุมวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

   

ศูนย์ประวัติครอบครัวเปิดให้สาธารณชนใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นอาสาสมัครที่มีความรู้ ศูนย์อำนวยความสะดวกแต่ละแห่งมีเครื่องมือพร้อมด้วยแหล่งช่วยให้ทั้งมือใหม่และนักประวัติครอบครัวที่มีประสบการณ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรพชนของตน

 

ศูนย์เหล่านี้ให้สิทธิ์ฟรีในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ลำดับการสืบเชื้อสาย ผู้ใช้เว็บนี้ประจำสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลหมุนเวียนจำนวนมากของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เช่นกันโดยคิดค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย ซึ่งรวมถึงไมโครฟิล์ม 2.5 ล้านม้วนจาก 100 กว่าประเทศด้วย

ห้องสมุดประชาชนและสมาคมประวัติศาสตร์บางแห่งในสหรัฐได้รับการกำหนดให้อยู่ในเครือ FamilySearch เช่นกัน โดยอนุญาตให้ผู้เป็นสมาชิกเข้าใช้แหล่งช่วยเดียวกันนี้

ค้นหาศูนย์ประวัติครอบครัวใกล้บ้านท่านได้ที่ เว็บไซต์ FamilySearch

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.