Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรในเอเชียเปลี่ยนจากหลักไมล์เป็นตึกใหญ่เรียงราย

ฝ่ายประธานสเตคจากหกสเตคของฮ่องกงยืนอยู่ด้านหลังประธานพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน ฝ่ายประธานภาคเอเชีย สาวกเจ็ดสิบภาคสามท่าน และประธานคณะเผยแผ่ประเทศจีน ฮ่องกง วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016

ช่วงสองปีที่ผ่านมามีหลักไมล์สำคัญเกิดขึ้นมากมายในประเทศหรือเขตปกครองพิเศษ 22 แห่งซึ่งประกอบกันเป็นภาคเอเชียของศาสนจักร  ในปี 2014 ศาสนจักรในฮ่องกงเฉลิมฉลองวาระครบรอบ  65 ปีของงานเผยแผ่ศาสนา และพระวิหารไทเป ไต้หวันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของการอุทิศพระวิหาร  ปีนี้ฮ่องกงมีกำหนดวาระครบรอบ  20 ปี ของการอุทิศพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน ทั้งประเทศเวียดนามและประเทศไทยจะระลึกถึงวาระครบรอบ 50 ปีของการอุทิศแผ่นดิน และไต้หวันจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีที่ผู้สอนศาสนาชุดแรกจากฮ่องกงเดินทางมาถึง

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียพร้อมใจกันทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าหลักไมล์เหล่านี้จะไม่เป็นเพียงวาระครบรอบปีเท่านั้น  ในการประชุมใหญ่พิเศษเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ฮ่องกงเพิ่มจำนวนสเตคจากสี่แห่งเป็นหกแห่ง  ณ วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ไต้หวันมีสเตค  17 แห่ง โดยท้องถิ่นสุดท้ายในไต้หวันเปลี่ยนเป็นสเตคเจียอี้ ไต้หวัน ปัจจุบัน ในภาคเอเชียมีสเตค  35 แห่ง โดยมีสเตค  14 แห่งที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในช่วงสองปีที่แล้ว

นอกจากนี้ สมาชิกจากมองโกเลีย อินเดีย ปากีสถาน กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ตลอดจนประชาชาติอื่นๆ อีกมากมายมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอในศาสนพิธีพระวิหารที่ฮ่องกงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของตน ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศาสนจักรในประเทศบ้านเกิดของตนด้วย สมาชิกจากประเทศไทยแสดงความซื่อสัตย์เป็นพิเศษในการเข้าพระวิหารที่ฮ่องกงขณะเตรียมรับการก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยซึ่งประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 2015

คณะเผยแผ่เวียดนาม ฮานอยเปิดเมื่อวันที่  1 มีนาคมปีนี้  และรัฐบาลเวียดนามยอมรับศาสนจักรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  เหตุการณ์สำคัญทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใน  50 ปี หลังจากเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ยืนอยู่ในไซ่ง่อนเมื่อปี 1966 และอุทิศประเทศเวียดนามใต้สำหรับงานเผยแผ่ศาสนา   20 ปีต่อมาประธานฮิงค์ลีย์กลับไปยังประเทศเวียดนามที่เวลานั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในปี 1996 เพื่อสวดอ้อนวอนอีกครั้ง  ในการสวดอ้อนวอนครั้งนี้ ท่านวิงวอนว่าเมื่อ “ถึงเวลาของพระเจ้า ดินแดนแห่งนี้จะเปิด และผู้คนที่ล้ำเลิศมากมายจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากพระกิตติคุณ”

งานและการสวดอ้อนวอนจากใจของผู้บุกเบิกชาวเอเชียที่ซื่อสัตย์หลายพันคนในหลายทศวรรษก่อนหน้านี้กำลังส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพระกิตติคุณแก่คนทั้งหลายในภูมิภาคอันไพศาลซึ่งเป็นบ้านของบุตรธิดาจำนวนครึ่งหนึ่งของพระบิดาบนสวรรค์

ภาคเอเชียของศาสนจักรมีทั้งหมด 22 ประเทศ—บ้านของประชากรโลกจำนวนครึ่งหนึ่ง ภาพโดยชาร์ลส์ โจนาธาน เชมเบอร์เลน

รัฐบาลเวียดนามยอมรับคณะกรรมการผู้แทนศาสนจักรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2016

คณะเผยแผ่เวียดนาม ฮานอยเริ่มงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2016 โดยมีประธานเลวิส ฮัสเซล เป็นผู้กำกับดูแล มีผู้สอนศาสนาหนุ่ม  12 คนและผู้สอนศาสนาอาวุโสคู่สามีภรรยา  1 คู่

เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน เป็นประธานในการประชุมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 50 ของการอุทิศประเทศไทย ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย ชาร์ลส์ โจนาธาน เชมเบอร์เลน

งานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 60 ที่เพิ่งจัดขึ้นในไต้หวัน มีการอุทิศแผ่นดินทั่วทั้งเกาะด้วย

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์  กลาง  เดินทางมาอุทิศเวียดนามใต้ในปี 1966 

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.