ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรเริ่มมอบนิตยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่ละครัวเรือนสามารถลงชื่อสมัครรับนิตยสารระดับโลกทั้งสามเล่ม ได้แก่ ‘เลียโฮนา’ ‘เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน’ และ ‘เพื่อนเด็ก’

Magazines-at-No-Cost
Magazines-at-No-Cost
ครัวเรือนทั่วโลกจะมีสิทธิ์สมัครรับนิตยสารศาสนจักรเล่มใดเล่มหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเร็วๆ นี้ ซึ่งแบ่งปันเรื่องราวของสมาชิก สนับสนุนการศึกษาพระกิตติคุณที่มีบ้านเป็นศูนย์กลาง และรวมข่าวสารใหม่จากสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดหรือโควรัมอัครสาวกสิบสองในแต่ละเดือน2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเสนอการสมัครรับนิตยสารสามเล่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์ใน 50 ภาษาและแจกจ่ายให้สมาชิกศาสนจักรหลายล้านคนทั่วโลก

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2023 ผู้ที่มีบัญชีศาสนจักรในบางส่วนของโลกจะสามารถสมัครรับนิตยสารของศาสนจักรรายปีได้หนึ่งครั้ง (ต่อครัวเรือน) อย่างน้อยหนึ่งเล่ม: “เลียโฮนา” (สำหรับผู้ใหญ่) “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” (สำหรับเยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปี) และ “เพื่อนเด็ก” (สำหรับเด็ก) ระบบสมัครรับนิตยสารใหม่จะเปิดตัวทั่วโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  การสมัครรับนิตยสารแบบไม่มีค่าใช้จ่ายจะเป็นข้อเสนออย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

“เราเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นเมื่อเรามีส่วนร่วมในการศึกษาพระกิตติคุณในบ้านอย่างสม่ำเสมอ” เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว “ศาสนจักรต้องการให้ผู้คนเข้าถึงถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ได้มากขึ้น และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแจกนิตยสารศาสนจักรให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

ศาสนจักรจัดพิมพ์ถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและช่วยให้สมาชิกเข้าใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านนิตยสารและวารสารอื่นๆ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1830

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นิตยสารศาสนจักรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนสมาชิกในการพยายามเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และสมาชิกทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้มากขึ้น  ในปี 2021 ศาสนจักรเริ่มจัดพิมพ์นิตยสารสำหรับแต่ละกลุ่มอายุในหลายภาษา ขณะนี้มีให้บริการใน 50 ภาษาทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ส่วนภาษาอื่นๆ มีให้บริการแบบดิจิทัล

Magazines-at-No-Cost
Magazines-at-No-Cost
ในเดือนมกราคมปี 2021 ศาสนจักรเริ่มจัดพิมพ์นิตยสารระดับโลกสามฉบับ ได้แก่ เลียโฮนา เพื่อนเด็ก และเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“เลียโฮนา” สำหรับผู้ใหญ่เน้นคำสอนและการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นำศาสนจักร แบ่งปันบทความที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งแสดงวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ สนับสนุนการเรียนรู้พระกิตติคุณที่บ้าน และให้ข้อคิดในหัวข้อพระคัมภีร์

“เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” มีข่าวสารที่ยกระดับจิตใจทางวิญญาณจากอัครสาวกและผู้นำศาสนจักรคนอื่นๆ ประจักษ์พยานและประสบการณ์จากเยาวชนทั่วโลก กิจกรรมสนุกสนาน ตลอดจนแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งที่จะช่วยให้เยาวชนพบปีติในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

“เพื่อนเด็ก” เชื้อเชิญเด็กๆ ทั่วโลกให้ติดตามพระเยซูคริสต์ แต่ละฉบับประกอบด้วยเรื่องราวในพระคัมภีร์ ข่าวสารที่เหมาะกับเด็กจากศาสดาพยากรณ์และผู้นำศาสนจักรคนอื่นๆ เกมและหน้าระบายสี และเรื่องราวของเด็กๆ ทั่วโลกที่นำศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดไปสู่การปฏิบัติ

“นิตยสารศาสนจักรเป็นแหล่งช่วยอันล้ำค่าสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรของพระองค์” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวในจดหมายปี 2020 ถึงวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก “ความปรารถนาของเราคือสมาชิกทุกแห่งจะสมัครรับนิตยสารและรับอิทธิพลที่ค้ำจุนศรัทธานี้เข้าสู่ใจและบ้านของพวกเขา”

“เมื่อดิฉันอ่านเรื่องราวจากสมาชิกจากทั่วโลก ดิฉันชื่นชอบที่จะดูว่าเราที่เป็นสมาชิกศาสนจักรจากทั่วโลกร่วมกันสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร” คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “การอ่านนิตยสารช่วยให้ดิฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพี่น้องของเราที่อยู่ห่างไกลมาก”

ลำดับเหตุการณ์ของการสมัครรับนิตยสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2023 ครัวเรือนในภาคเอเชียเหนือและอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกของศาสนจักรจะสามารถสมัครรับนิตยสารศาสนจักรที่พวกเขาเลือกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบสมัครรับนิตยสารแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับภาคบราซิลเกิดความล่าช้าและจะเผยแพร่ในภายหลัง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ครัวเรือนในแอฟริกากลาง แอฟริกาใต้ แอฟริกาตะวันตก เอเชีย แคริบเบียน อเมริกากลาง ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก ยุโรปเหนือ เม็กซิโก ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก ฟิลิปปินส์ อเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ และอเมริกาใต้ตอนใต้ของศาสนจักรจะสามารถสมัครรับนิตยสารได้

ครอบครัวในภาคอเมริกาเหนือตอนกลาง อเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และยูทาห์ของศาสนจักรจะสามารถสมัครรับนิตยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

สมาชิกจะได้รับนิตยสารเล่มแรกภายในหกถึงแปดสัปดาห์หลังจากสมัครรับนิตยสาร และสามารถซื้อนิตยสารอื่นๆ ฉบับล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ store.ChurchofJesusChrist.org หรือที่ร้านค้า  สมาชิกสามารถเข้าถึงนิตยสารฉบับเก่าได้แบบดิจิทัลในคลังค้นคว้าพระกิติคุณ

วิธีการสั่งนิตยสาร

Magazines-at-no-cost
Magazines-at-no-cost
จัดการการสมัครรับเล่มนิตยสารที่ MagazineSubscriptions.ChurchofJesusChrist.org เลือกนิตยสารที่ต้องการและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามต้องการ ถ่ายภาพหน้าจอจากหน้าเว็บสมัครรับนิตยสาร2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

สมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ในครัวเรือนอาจจัดการการสมัครรับนิตยสารได้ที่ MagazineSubscriptions.ChurchofJesusChrist.org ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีศาสนจักร  ผู้ที่ไม่มีบัญชีศาสนจักรสามารถลงชื่อสมัครใช้ได้ฟรีที่ account.ChurchofJesusChrist.org

คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" ถัดจากภาพนิตยสารและคำอธิบายเพื่อสมัครสมาชิกเล่มนิตยสาร กรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งและภาษาที่ต้องการที่ด้านล่างของหน้า

หากต้องการสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลรายเดือนเมื่อมีการเผยแพร่นิตยสารฉบับใหม่ทางออนไลน์ ให้เลือกนิตยสารดิจิทัลที่ต้องการใต้ "อีเมลสำหรับนิตยสารออนไลน์"

สภาวอร์ดสามารถสมัครรับนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีบิดามารดามาโบสถ์ด้วยและสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม  อีกไม่นาน ผู้นำจะสามารถทำได้โดยไปที่รายงานแหล่งช่วยผู้นำและพนักงาน (LCR) จากนั้นไปที่การสมัครรับนิตยสาร การสมัครรับนิตยสารสำหรับสมาชิกกลุ่มเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมและจากบิดามารดาของเด็ก

ดูหน้าคำถามที่พบบ่อยนี้สำหรับคำถามที่มีคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครรับนิตยสาร

Magazines-at-no-cost
Magazines-at-no-cost
เร็วๆ นี้สภาวอร์ดจะสามารถสมัครรับนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีบิดามารดามาโบสถ์ด้วยและสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.