ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรเปิดดำเนินการพระวิหารอีกครั้ง โดยมีพระวิหารไทเปรวมอยู่ด้วย

เนื่องจากมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศจึงเปิดดำเนินการพระวิหารไต้หวัน ไทเปอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป

taipei-taiwan-temple-lds-1031626-wallpaper_th.jpg
© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

พระวิหารไทเปจะเปิดดำเนินการอีกครั้งโดยจำกัดเฉพาะการประกอบพิธีผนึกคนเป็นระหว่างสามีกับภรรยาตามการนัดหมายเท่านั้น ส่วนศาสนพิธีอื่นๆ จะมีตามสภาวการณ์อำนวย

สำหรับรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการอีกครั้งของพระวิหารทั่วโลก โปรดคลิก ที่นี่

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.