Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรส่งเวชภัณฑ์ไปยังประเทศจีนเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

ประธานเนลสันยื่นมือช่วยเหลือ

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอบถามจากมิตรสหายที่คบกันมายาวนานของท่านในประเทศจีนเรื่องสิ่งจำเป็นต้องใช้ โดยผ่านความพยายามเหล่านี้ ศาสนจักรจึงทราบถึงความต้องการอุปกรณ์ป้องกันที่ศูนย์การแพทย์เด็กเซี่ยงไฮ้ซึ่งขาดแคลนเวชภัณฑ์เนื่องจากการระบาดของโรคในอู่ฮั่น และได้ร่วมมือกับมูลนิธิแห่งความหวัง (Project HOPE) เพื่อวางแผนดำเนินการส่งมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

 

ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: SOTs / Broll

ศาสนจักรทำงานร่วมกับมูลนิธิแห่งความหวังในการเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำจากซอลท์เลคซิตี้เพื่อขนส่งเวชภัณฑ์จากคลังอธิการกลางของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ การจัดส่งครั้งที่สองจะส่งออกจากคลังของศาสนจักรในแอตแลนตา อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ทั้งหมดนี้ได้แก่ หน้ากากอนามัย 220,000 ชิ้น แว่นครอบตานิรภัย 870 อัน และชุดอนามัยกันเชื้อโรคมากกว่า 6,500 ชุด ซึ่งจัดส่งบนแท่นวางสินค้า 79 อัน

ในเซี่ยงไฮ้ อาสาสมัครวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหวังให้ความช่วยเหลือในการรับและแจกจ่ายเวชภัณฑ์เหล่านี้ให้กับผู้ที่อยู่ในต้องการ

ประธานเนลสันเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่มีชื่อเสียงระดับโลกรวมถึงในประเทศจีนมาเกือบตลอดชีวิต จนกระทั่งได้รับการเรียกให้เป็นอัครสาวกของศาสนจักรในปี 1984 ท่านโด่งดังในด้านการผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดครั้งสุดท้ายของท่านเกิดขึ้นในปี 1985 ท่านได้สร้างมิตรภาพอันยั่งยืนถาวรผ่านอาชีพการงานและการรับใช้ในศาสนจักร “ข้าพเจ้ามีสัมพันธภาพกับผู้คนดีๆ ในประเทศจีนมาหลายสิบปี คนเหล่านี้เป็นพี่น้องที่รักของเรา” ประธานเนลสันกล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถมอบความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เราสวดอ้อนวอนให้พวกเขาและรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรพวกเขา”

มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นครั้งแรกในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เกือบ 6,000 ราย และมีการยืนยันผู้ป่วยติดเชื้ออีกหลายสิบรายนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลและประชาชนทั่วโลกกำลังเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสนี้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.