ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ใช้เงินส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างไร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้เงินส่วนสิบอันศักดิ์สิทธิ์และเงินบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อของสมาชิกในงานที่ทำอยู่ทั่วโลกเพื่อแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้าน เนื่องจากเรื่องราวในสื่อเมื่อไม่นานมานี้พูดถึงวิธีใช้เงินทุนของศาสนจักรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ศาสนจักรจึงขอสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

 

ศาสนจักรยึดมั่นในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนขัดสน องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นโปรแกรมที่จัดให้มีอยู่ทั่วโลกซึ่งเบื้องต้นเป็นการยังประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่ใช่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในช่วงเวลาที่ขัดสนและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เราเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรระดับโลกหลายแห่งเช่น สภากาชาด เพื่อให้ความช่วยเหลือ เมื่อไม่นานมานี้ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวถึงงานบางอย่าง ซึ่งเรื่องที่ท่านกล่าวเป็นเพียงส่วนน้อยที่ศาสนจักรใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้คนที่กำลังขัดสน รายงานประจำปีล่าสุดแสดงให้เห็นว่าองค์กรเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรได้มอบเงินช่วยเหลือมากกว่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้ประเทศต่าง ๆ 197 ประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรในปี 1985 นอกจากนี้ผู้นำหน่วยการประชุมของผู้นับถือศาสนานี้มากกว่า 30,000 แห่งยังให้ความช่วยเหลือชายหญิงและเด็กด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัยและสิ่งจำเป็นอื่นๆ อยู่เป็นประจำโดยผ่านโปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักร จำนวนเงินที่ช่วยเหลือรวมหลายพันล้านดอลลาร์

ศาสนจักรสร้างพระวิหารและเชื่อมโยงครอบครัวผ่านประวัติครอบครัว ศาสนจักรเน้นหนักถึงหลักธรรมอันเป็นหลักคำสอนเรื่องการเชื่อมโยงครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น งานทางวิญญาณนี้ทำอยู่ในพระวิหารที่เปิดดำเนินการหรือประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว 217 แห่ง ความพยายามซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก FamilySearch องค์การด้านประวัติครอบครัวที่ไม่หวังผลกำไร ให้แหล่งข้อมูลด้านการสืบลำดับเชื้อสายแก่ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ศาสนจักรจัดให้มีพื้นที่นมัสการและการประชุมสำหรับสมาชิก ศาสนจักรต้องมีเงินทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก การศึกษา และโปรแกรมกิจกรรมแก่หน่วยการประชุมของศาสนจักร30,500 แห่ง นอกจากนี้อาคารประชุมยังเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาในชุมชน งานค้นคว้าประวัติครอบครัว และพื้นที่รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ศาสนจักรสนับสนุนโปรแกรมสอนศาสนาทั่วโลก ปัจจุบันผู้สอนศาสนาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 65,000 คนทั่วโลกกำลังสั่งสอนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ —งานที่ศาสนจักรต้องสนับสนุนด้านการเงินจำนวนมากนอกเหนือจากการอุทิศเงินส่วนตัวและจากครอบครัวของผู้สอนศาสนา คณะเผยแผ่ประมาณ 400 แห่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่พำนักสำหรับคณะเผยแผ่ สำนักงาน และรถยนต์ ล้วนใช้เงินทุนของศาสนจักร

ศาสนจักรลงทุนด้านการศึกษา เนื่องจากเชื่อว่าการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางวิญญาณเป็นนิรันดร ศาสนจักรจึงลงทุนเป็นแหล่งช่วยด้านการเงินจำนวนมากในด้านการศึกษา โปรแกรมเซมินารีและสถาบันของศาสนจักรจัดให้มีการสอนด้านศาสนาทุกวันแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายประมาณ 400,000 คนและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 300,000 คนในแต่ละปี ศาสนจักรให้โอกาสผู้คนทั่วโลกศึกษาต่อผ่านโปรแกรม PathwayConnect ที่กำลังขยายงาน ซึ่งช่วยเตรียมทางไปสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านโอกาสและการเงิน นอกจากนี้ศาสนจักรเปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้านธุรกิจหลายแห่ง เพื่อให้การศึกษาแก่นักศึกษาจากนานาประเทศ 93,000 คน

    

“ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์สามารถมีเงินทุนในการดำเนินงานอาคารประชุม พระวิหาร สถาบันการศึกษา และงานเผยแผ่ศาสนาได้ — ทั้งยังสร้างแหล่งสำรองการเงินสำหรับเวลาที่ยากลำบากซึ่งจะมาถึงในที่สุดด้วย — นับเป็นต้นแบบที่น่ายินดีและควรค่าแก่การที่รัฐบาลและสถาบันอื่นๆ ทั่วโลกพึงนำไปปฏิบัติ” บรรณาธิการซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดคนหนึ่งเขียนไว้

ศาสนจักรยึดถือหลักธรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับที่สอนสมาชิก ศาสนจักรหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ ดำเนินการทางการเงินให้อยู่ในงบประมาณและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อไม่นานมานี้ Wall Street Journal ยกย่องความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของรัฐยูทาห์ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากรัฐนี้มี “วัฒนธรรม [วิสุทธิชนยุคสุดท้าย] ที่โดดเด่นซึ่งสนับสนุนคุณธรรมที่หมดยุคแล้วอาทิ ความมัธยัสถ์ ความอดทนรอคอย และครอบครัวที่มีเสถียรภาพ”

ดี. ไมเคิล ควินน์ นักวิชาการผู้พิมพ์เผยแพร่ประวัติศาสนจักรด้านการเงิน หนา 600 หน้า ในปี 2017 สรุปสิ่งที่เขาค้นพบว่าเป็น “เรื่องราวที่ส่งเสริมศรัทธาอย่างใหญ่หลวง” เขาบอกผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ว่า ถ้าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถเห็น “ภาพที่ใหญ่กว่า” พวกเขาจะ “ถอนหายใจอย่างโล่งอกและเห็นศาสนจักรไม่เป็นธุรกิจที่ทำกำไร”

    

“ใช่ ศาสนจักรเก็บออมและลงทุนด้วยเงินที่เหลือเก็บ” หน้าบทความพิเศษของหนังสือพิมพ์ Deseret News สรุป “แต่ศาสนจักรยังช่วยลดหนี้สินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง ช่วยคนยากไร้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังและสนับสนุนโปรแกรมสวัสดิการนอกภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกหนึ่งโปรแกรม ที่สำคัญที่สุด ศาสนจักรทำทุกสิ่งที่กล่าวมาโดยไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดเลย”

เงินทุนศักดิ์สิทธิ์ที่บริจาคโดยสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นการแสดงออกซึ่งศรัทธา การอุทิศตน และการเชื่อฟังกฎส่วนสิบที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นความปรารถนาที่จะเสริมสร้างศาสนจักรของพระคริสต์โดยดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติข้อสำคัญสองข้อที่ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้าน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.