ข่าวเผยแพร่

ศาสดาพยากรณ์เผยแพร่ข่าวสารเรื่องอำนาจเยียวยาของความสำนึกคุณ

ผู้นำศาสนาระดับโลกสวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณและเชื้อเชิญผู้คนทุกแห่งให้ทำสิ่งสำคัญสองสิ่งเพื่อช่วยเยียวยาความสัมพันธ์และชุมชนของเราที่มีความแตกร้าว

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ผู้นำศาสนาระดับโลกและประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มีข่าวสารแห่งความหวัง การเยียวยา และความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยยกเราให้พ้นจากความรุนแรงของโควิด-19 และขจัดภัยพิบัติอื่นๆเช่น ความเกลียดชังและพฤติกรรมหยาบคายให้หมดสิ้นไป

ศาสดาพยากรณ์สวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณเพื่อโลกและทุกคนบนโลก นอกจากนี้ท่านยังเชื้อเชิญให้ทุกคนในทุกแห่งทำสิ่งสำคัญสองสิ่งเพื่อช่วยเยียวยาความสัมพันธ์และชุมชนของเราที่มีความแตกร้าว:

  1. เปลี่ยนโซเชียลมีเดียของท่านเป็นบันทึกแห่งความสำนึกคุณส่วนตัวเป็นเวลาเจ็ดวัน
  2. สวดอ้อนวอนขอบพระทัย
            

ท่านแสดงความขอบคุณต่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ศาสดาพยากรณ์ (อดีตศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกรุ่นบุกเบิก) เตือนเราว่า “ไม่มียาหรือการผ่าตัดใดสามารถแก้ความทุกข์และโรคทางวิญญาณที่เราเผชิญได้” ในสังคมโลกโดยรวม นี่รวมถึงความชั่วร้ายของความเกลียดชัง ความไม่สงบ ความรุนแรงในการเหยียดเชื้อชาติ ความไม่ซื่อสัตย์ และพฤติกรรมหยาบคาย “ทว่ามียาขนานหนึ่ง—ที่เราอาจนึกไม่ถึงมาก่อน—เพราะมันขัดกับสัญชาตญาณธรรมชาติของเรา” ประธานเนลสันกล่าว “แต่ผลของมันได้รับการตรวจสอบแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์และนักศาสนาทั้งชายและหญิง ข้าพเจ้าพูดถึงอำนาจเยียวยาของ ความสำนึกคุณ

ไปที่ GiveThanks.ChurchofJesusChrist.org เพื่ออ่านและชมวีดิทัศน์ข่าวสารของศาสดาพยากรณ์ใน 31 ภาษา ขณะอยู่ที่นั่นท่านสามารถอ่านเรื่องราวส่วนตัวของประธานเนลสันว่าประธานเนลสันได้รับแรงบันดาลใจเมื่อใดและอย่างไรในการสวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณเพื่อคนทั่วโลก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.