ข่าวเผยแพร่

วีดิทัศน์ข่าวสารพิเศษแห่งความหวังและการเยียวยาจากศาสดาพยากรณ์จะมีให้รับชม 20 พฤศจิกายนนี้

          

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จะแบ่งปันวีดิทัศน์ข่าวสารพิเศษต่อโลกในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เวลา 11.00 น. MST

วีดิทัศน์ความยาว 11 นาทีนี้จะมุ่งเน้นวิธีที่เราสามารถพบความหวังและการเยียวยาผ่านพระเยซูคริสต์ระหว่างช่วงเวลาสำคัญของความแตกร้าวและความไม่มั่นคงที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยจะเผยแพร่ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของประธานเนลสันบน (Facebook, Instagram, Twitter) และบนช่อง YouTube หลักของศาสนจักรใน 31 ภาษา* วีดิทัศน์จะมีให้เลือกรับชมตามความต้องการ และดาวน์โหลดที่ Newsroom.ChurchofJesusChrist.org และในหน้าสื่อพระกิตติคุณของศาสนจักรทันทีหลังจากนั้น

ประธานเนลสันเป็นอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ปี 1984 ท่านกลายเป็นผู้นำอาวุโสของศาสนจักรในเดือนมกราคม 2018ช่วงเวลาที่ท่านเป็นประธานนับเป็นวาระสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก (ท่านไปเยี่ยมประเทศและดินแดนสหรัฐรวม 32 แห่ง) การก่อสร้างพระวิหารที่เพิ่มขึ้น (สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเรา) และการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่  นับตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2018 ซึ่งท่านได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักร ประธานเนลสันเริ่มนำเสนอการปรับเปลี่ยนต่างๆ เรื่อยมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้วิสุทธิชนปฏิบัติศาสนกิจเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นและเน้นย้ำยิ่งขึ้นถึงความเป็นศูนย์กลางของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกในทุกสิ่งที่ศาสนจักรทำ

ก่อนมาเป็นผู้นำศาสนาระดับโลก ประธานเนลสันเป็นศัลยแพทย์หัวใจรุ่นบุกเบิก สมัยเป็นศัลยแพทย์ฝึกหัดที่รัฐมินนิโซตาในปี 1951 ท่านช่วยวิจัยและพัฒนาเครื่องหัวใจ-ปอดเทียมเครื่องแรกที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ท่านทำการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครั้งแรกในยูทาห์เมื่อปี 1955 ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ผู้อำนวยการคณะกรรมการศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งอเมริกา, ประธานสภาศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดให้แก่สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา, และประธานแพทยสมาคมแห่งรัฐยูทาห์ ท่านเขียนตำราเรียนแพทย์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ มากมาย ท่านเป็นวิทยากรบรรยายและไปเยี่ยมองค์กรหลายแห่งทั่วสหรัฐและในประเทศอื่นๆ

ประธานเนลสันมีบุตร 10 คน (บุตรสาวเก้าคนและบุตรชายหนึ่งคน) หลาน 57 คน และเหลน 127 คน แดนท์เซล ภรรยาคนแรกของท่าน (และมารดาของบุตรทั้ง 10 คน) ถึงแก่กรรมเกือบ 16 ปีมาแล้ว บุตรสาวสองคนของท่าน (เวนดี้และเอมิลี่) เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ท่านกับเวนดี้ ภรรยาคนที่สอง แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2006

*วีดิทัศน์จะเผยแพร่ในภาษาอัลเบเนีย, อาหรับ, กัมพูชา, เซบู, จีนกวางตุ้ง, จีนกลาง, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัทช์, อังกฤษ (พร้อมคำบรรยาย), ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มองโกเลีย, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, ซามัว, สเปน, สวีเดน, ตากาล็อก, ตาฮีตี, ไทย, ตองกา, และยูเครน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.