ข่าวเผยแพร่

วงดนตรีเอสวายเอส รวมวงอีกครั้งเพื่องานเฉลิมฉลองครบรอบ  50 ปี

วงดนตรีสิทธิชนยุคสุดท้าย รู้จักกันดีในนาม วงดนตรีเอสวายเอส (แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Latter Day Saints) กำลังรวมวงอีกครั้งเพื่อเปิดการแสดงทั่วประเทศไทยระหว่างวันที่  12-15 พฤศจิกายน 2016  วงเอสวายเอสประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรี รวบรวมจากอดีตผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอส) และตั้งวงครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1975  (พ.ศ. 2518) เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากเคยออกรายการโทรทัศน์ บันทึกเสียงห้าอัลบั้ม และเคยเปิดการแสดงสดหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และการแสดงสดครั้งอื่นๆ โดยมีผู้ชมรวมแล้วกว่าหนึ่งล้านคน

     

วงเอสวายเอสกำลังรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ  50 ปีของการอุทิศเพื่องานเผยแผ่ของศาสนจักรแอลดีเอสในประเทศไทย  จุดมุ่งหมายของวงเอสวายเอสคือส่งเสริมครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของศาสนจักร

วงเอสวายเอสเมื่อเริ่มตั้งวงครั้งแรกประกอบด้วยเอ็ลเดอร์หกคนและซิสเตอร์หนึ่งหรือสองคน (เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้สอนศาสนาชายและหญิงตามลำดับ)  พร้อมช่างเทคนิคด้านเสียงอีกหนึ่งคน  ประธานคณะเผยแผ่จะมอบหมายผู้สอนศาสนาที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีให้มาเป็นสมาชิกของวงนี้ก็ต่อเมื่อผู้สอนศาสนาเหล่านั้นได้รับใช้ในฐานะผู้สอนศาสนาที่ออกสอนผู้คนมาแล้วระยะหนึ่งและต้องพัฒนาทักษะภาษาไทยจนพูดได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วย  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์จะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเป็นเวลา  24 และ 18 เดือนตามลำดับ  โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และไม่รับค่าตอบแทนใดๆ

   

วงเอสวายเอสร้องเพลงได้หลายแนวทั้งเพลงลูกทุ่ง  เพลงป๊อป  เพลงพระราชนิพนธ์  และเพลงสวดบางเพลง  เดเรค เฟิร์ช หนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้เรียบเรียงเสียงประสานยุคแรกๆ ของวงเอสวายเอส จะร่วมแสดงด้วยในงานนี้ เดเรคอธิบายว่า “องค์ประกอบของความสำเร็จในอดีตได้แก่ ความสามารถของผู้สอนศาสนาที่สามารถร้องเพลงเป็นภาษาไทยได้ด้วยการออกเสียงและสำเนียงที่ชัดเจนเข้าใจง่าย  การเรียบเรียงดนตรีใหม่ที่ไพเราะเพิ่มท่วงทำนองและรูปแบบดนตรีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะเป็นที่นิยมของประชาชนชาวไทย และการเน้นที่การรับใช้โดยคณะนักร้องกลุ่มนี้ในโครงการต่างๆ หลายครั้งเช่นการแสดงในเรือนจำ  โรงเรียนนายร้อย มหาวิทยาลัย สภากาชาดและโครงการระดมเงินทุนต่างๆ”

 

ซิสเตอร์ซูซี แฮนเซ็น ภรรยาของประธานสก็อตต์ แฮนเซ็นซึ่งรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี  2003 ถึงปี 2006 เป็นผู้จัดการคณะนักร้องกลุ่มนี้ตลอดสามปีนั้น ซิสเตอร์แฮนเซ็นกล่าวว่า “วงเอสวายเอสเป็นปรากฏการณ์อันน่าทึ่งและแตกต่างจากไปจากที่ปรากฏมาในประเทศไทยอย่างแท้จริง  วงเอสวายเอสเป็นสัญลักษณ์และแสดงถึงความคารวะที่มีต่อประชาชนชาวไทยโดยการเรียนรู้และร้องเพลงเป็นภาษาไทย”  เธอกล่าวต่อไปว่า “สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกในประเทศไทยมีความสามัคคีกันมากขึ้นและนำไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานระดับมืออาชีพ  สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเปิดโอกาสให้งานเผยแผ่ของผู้สอนศาสนาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วดูเหมือนจะช่วยให้สมาชิกเข้มแข็งขึ้นด้วย

วงเอสวายเอสจะเปิดการแสดงตามวันและเวลาดังต่อไปนี้:

เสาร์ที่  12 พฤศจิกายนเวลา 18.00 น. ที่โบสถ์แจ้งวัฒนะ  50/33 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. ที่โบสถ์เชียงใหม่  136/10 ซอยบุษราคัม ถนนราชมรรคา อ. เมือง เชียงใหม่

ที่กล่าวมาเป็นการแสดงที่ไม่เก็บค่าชม  ขอให้นำครอบครัวของท่านไปร่วมชื่นชมกับการรวมวงอีกครั้งของนักดนตรีผู้มีพรสวรรค์เหล่านี้และกิจกรรมอื่นๆ ในการเฉลิมฉลองงานครบรอบ 50 ปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.