หัวข้อ

ลำดับการสืบเชื้อสาย

ลำดับการสืบเชื้อสายคือการศึกษาเรื่องราวของบรรพชนหรือประวัติครอบครัวของคนๆ หนึ่ง เป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก คนทุกชาติทุกศาสนามีความสุขกับการค้นพบว่าพวกเขามาจากไหน แต่สำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การเรียนรู้ประวัติครอบครัวของคนๆ หนึ่งเป็นมากกว่าความพยายามเพียงผิวเผิน วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์หลังจากชีวิตนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวทุกคน ทั้งคนที่มีชีวิตอยู่และคนที่สิ้นชีวิตแล้ว

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อกันชั่วนิรันดร์ผ่านพิธีผนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในพระวิหาร พิธีกรรมพระวิหารเหล่านี้ประกอบโดยตัวแทนของผู้วายชนม์ ด้วยเหตุนี้ สำหรับชาวมอรมอน การค้นคว้าลำดับการสืบเชื้อสายหรือประวัติครอบครัวจึงเป็นงานจำเป็นที่ต้องทำก่อนงานพระวิหารสำหรับคนตาย ตามความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คนตายจะเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธพิธีที่ทำให้พวกเขา

ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1894 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้อุทิศเวลาและทรัพย์สินเงินทองเพื่อรวบรวมและแบ่งปันบันทึกที่มีความสำคัญด้านลำดับการสืบเชื้อสาย เนื่องด้วยความร่วมมือจากหอจดหมายเหตุของทางราชการ นิกายต่างๆ และห้องสมุดทั้งหลาย ศาสนจักรจึงได้สร้างบันทึกครอบครัวชุดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีข้อมูลผู้วายชนม์มากกว่า 3 พันล้านชื่อ เดิมทีความพยายามครั้งนี้อำนวยความสะดวกผ่าน Genealogical Society of Utah แต่เวลานี้ดำเนินการผ่านFamilySearch องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ศาสนจักรให้ความอุปถัมภ์

FamilySearch ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจาก 100 ประเทศ รวมถึงบันทึกการเกิด การแต่งงาน และการสิ้นชีวิต สำมะโนครัว พินัยกรรม บันทึกเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน และอื่นๆ บันทึกเหล่านี้มีให้สาธารณชนใช้ฟรีผ่าน เว็บไซต์ FamilySearch.org หอสมุดประวัติครอบครัวอันเลื่องชื่อของโลกในซอลท์เลคซิตี้ และผ่านเครือข่าย ศูนย์ประวัติครอบครัว ท้องที่ 4,600 แห่งใน 126 ประเทศ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.