Mormon Newsroom
ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อผู้สอนศาสนาและสมาชิกวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนจักรยังคงติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ศาสนจักรออกแถลงการณ์ต่อไปนี้:

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังคงเฝ้าสังเกตการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาและผลกระทบของไวรัสที่มีต่อผู้คนทั่วโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงความสามารถของผู้สอนศาสนาในการค้นหาและสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถของสมาชิกในการมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการ ศาสนจักรสวดอ้อนวอนเพื่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเจ็บป่วยและวิงวอนขอพรจากพระเจ้าในช่วงเวลายากลำบากนี้

ในรายงานล่าสุด ผู้สอนศาสนาที่ออกจากคณะเผยแผ่จีนฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้ได้ผ่านการกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้วและกำลังเตรียมออกเดินทางไปทำงานมอบหมายใหม่ชั่วคราว

ศาสนจักรยังคงประเมินความต้องการของผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ ซึ่งรับใช้อยู่ในภูมิภาคที่มีความกังวลเรื่องไวรัสชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้น วิธีที่ผู้คนพบปะ ทักทาย และชุมนุมกันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับไวรัส ทำให้งานเผยแผ่ศาสนาเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง

เพื่อเป็นการป้องกัน ศาสนจักรได้แนะนำผู้สอนศาสนาทุกคนในคณะเผยแผ่กัมพูชา พนมเปญ,คณะเผยแผ่สิงคโปร์, และคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ ให้อยู่แต่ในบ้านพักและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ยกเว้นเมื่อออกไปซื้ออาหารและของใช้อื่นๆ ไปออกกำลังกาย หรือไปเข้าร่วมพิธีนมัสการ (ตามที่จัดขึ้น) เมื่อใดก็ตามที่อยู่นอกบ้าน ผู้สอนศาสนาต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อยหกฟุตและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆ ในช่วงเวลานี้ผู้สอนศาสนาจะสอนผู้คนผ่านทางโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ แนวทางเหล่านี้จะนำมาใช้จนกว่าจะมีข้อประกาศเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้สอนศาสนาทุกคนที่เตรียมมายังคณะเผยแผ่สามแห่งนี้จะได้รับงานมอบหมายใหม่ไปยังประเทศอื่นชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคงตัว

ผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่มองโกเลีย อูลานบาตอร์ จะใช้มาตรการป้องกันคล้ายๆ กันแต่จะจำกัดการเยี่ยมผู้คนเมื่อได้รับเชิญเท่านั้น ผู้สอนศาสนาทั่วเกาหลีใต้จะเริ่มกักตนเองโดยใช้คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

ศาสนจักรเตือนให้ผู้สอนศาสนาทุกคนไม่ว่าจะรับใช้ที่ใดให้ปฏิบัติตามวิธีป้องกันสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่าโดยทั่วไปแล้วผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวไม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากไวรัสโคโรนา

นอกจากนี้ศาสนจักรยังประเมินความต้องการของสมาชิกพร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน พระวิหารไทเป ไต้หวันได้ปิดทำการชั่วคราวแล้วและพระวิหารโซล เกาหลีจะปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันเสาร์นี้ สมาชิกในบางพื้นที่ของโลกไม่ได้ชุมนุมกันเพื่อพิธีนมัสการประจำสัปดาห์ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ มีการจัดพิธีนมัสการในตารางเวลาที่จำกัด ทว่าผู้นำศาสนจักรในท้องที่ยังคงทำงานเพื่อสนับสนุนและปฏิบัติศาสนกิจต่อความต้องการของสมาชิกในพื้นที่เหล่านี้

ศาสนจักรจะติดตามความคืบหน้าต่อไปอย่างใกล้ชิดและจะทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความจำเป็น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.