82bd780ad69c11eca030eeeeac1e26a95f51d946.jpeg
ข่าวเผยแพร่

รายงานปี 2022 เรื่องศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ดูแลคนขัดสนอย่างไร

ค่าใช้จ่ายเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อปีที่แล้วศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังคงพยายามดำเนินงานตามพระบัญญัติข้อสำคัญสองข้ออย่างต่อเนื่อง

“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน” และ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” พระเยซูทรงสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล

รายงานประจำปี 2022 ฉบับใหม่ของศาสนจักรเกี่ยวกับการดูแลคนขัดสนแสดงให้เห็นว่างานนี้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ อาสาสมัครทำงาน 6.3 ล้านชั่วโมง และโครงการเพื่อมนุษยธรรมจำนวน 3,692 โครงการในประเทศและเขตปกครอง 190 แห่ง

จำนวนเงินกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ใช้จ่ายไปในการช่วยเหลือดูแลคนขัดสนนี้แบ่งออกเป็นความช่วยเหลือด้วยเงินบริจาคอดอาหาร ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม การแจกจ่ายข้าวของต่างๆ จากคลังอธิการและร้านค้าอุตสาหกรรมเดเซเรท และการดำเนินการต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัว ศูนย์การจ้างงาน และฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตอาหาร

ในฐานะศาสนจักรของพระคริสต์ ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวในรายงานว่า ผู้มีศรัทธาเพียงทำในสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดของโลกจะทรงทำ

“ในฐานะผู้ติดตามพระองค์ เราพยายามรักพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเราทั่วโลก” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระตือรือร้นที่จะเป็นพรแก่ผู้อื่นและช่วยคนขัดสน  เราได้รับพรที่มีความสามารถ ทรัพยากร และเครือข่ายทั่วโลกที่น่าเชื่อถือเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่น่ายินดี”

รายงาน 48 หน้ามีให้อ่านในภาษาจีนกลาง ที่นี่

เงินบริจาคก้อนใหญ่ที่สุดที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มอบให้ในปี 2022 ได้แก่ 32 ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้แก่โครงการอาหารโลก (WFP) และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้แก่โครงการอาหารโลก (WFP) และ 5 ล้านดอลลาร์แก่โครงการโภชนาการทั่วโลกของยูนิเซฟ ซึ่งช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหาร

“พระเยซูทรงมีพระทัยอ่อนโยนต่อเด็กๆ” คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวเมื่อมีการประกาศการบริจาคแก่ WFP “พระองค์ทรงกันแสงเมื่อเห็นพวกเขาขาดอาหาร และทรงปีติยินดีกับความพยายามแม้เล็กน้อยที่สุดที่จะช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านั้น”

เงินบริจาคอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้แก่สภากาชาดอเมริกัน (นอกเหนือจากการบริจาคโลหิตมากกว่า 1 ล้านหน่วยจากวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) และอีก 5 ล้านเหรียญสหรัฐมอบให้แก่โรตารีนานาชาติสำหรับวัคซีนป้องกันโปลิโอและบาดทะยักในมารดาและทารกแรกเกิด

นอกจากนี้ศาสนจักรยังบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางทหาร ซึ่งรวมถึงการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครน ผู้รอดชีวิตจากสึนามิในตองกา; ผู้ประสบภัยจากพายุในรัฐเคนตักกี้ ฟลอริดา และแอฟริกาใต้ ตลอดจนผู้ประสบภัยจากสงครามกลางเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

“ความรักและความปรารถนาที่จะช่วยมีให้เห็นอย่างท่วมท้น” จูเลีย สมาชิกศาสนจักรในออสเตรียกล่าว เธอช่วยผู้ลี้ภัยในประเทศยุโรปตะวันออกไว้หลายประเทศ “ใจของผู้คนต่างถูกดึงดูดให้มารวมกัน”

ศาสนจักรยังช่วยนำไฟฟ้ามาสู่ชุมชนนาวาโฮในยูทาห์ และสมาชิกที่ร่วมมือกับชาวซิกข์ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเทนเนสซีร่วมมือกับสมาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์ของคนผิวสี (National Association for the Advancement of Colored People หรือ NAACP) ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมารดาในเมมฟิสและผู้ที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพในซานฟรานซิสโก อีกทั้งเครื่องบริจาคของโครงการแสงส่องโลกได้รวบรวมเงินทุนเพื่อซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ผู้ขัดสนในพื้นที่ต่างๆ 28 แห่งทั่วโลก

อาสาสมัครบริจาคเวลาทำงาน 6.3 ล้านชั่วโมงในปี 2022 รวมถึงการรับใช้ในฟาร์ม สวนผลไม้ โรงงานอาหารกระป๋องและร้านค้าอุตสาหกรรมเดเซเรท พันธกิจต่างๆ ที่ดูแลคนขัดสน และการทำความสะอาดพื้นที่หลังภัยพิบัติ

นอกจากโครงการเพื่อมนุษยธรรม 3,692 โครงการแล้ว JustServe.org ยังอำนวยความสะดวกแก่โครงการรับใช้ใหม่อีก 16,285 โครงการ ซึ่งเป็นช่องทางให้อาสาสมัครฟรีทางออนไลน์ของศาสนจักรใน 14 ประเทศ เครื่องมือนี้เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโอกาสในการรับใช้ที่ตรงกับความสนใจและที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขา

เจราลด์ คอสเซ อธิการควบคุมของศาสนจักร เรียก JustServe ว่า “การขับเคลื่อนและวิธีที่เราจะดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาของเรา” และ “เป็นพรและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน [ของเรา]”

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ยังคงทำโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2018 สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรได้ลดปริมาณการใช้น้ำต่อปีลง 38 ล้านแกลลอน ปัจจุบันอาคารประชุมมากกว่า 500 แห่งทั่วโลกติดแผงโซลาร์เซลล์ อุตสาหกรรมเดเซเรทแปรรูปสินค้ารีไซเคิล 73 ล้านชิ้น และศูนย์พิมพ์และจำหน่ายของศาสนจักรรีไซเคิลกระดาษ โลหะ กระดาษลัง และพลาสติกเกือบ 4,000 ตัน

“ในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้พิทักษ์ ผู้ดูแล และผู้ปกครองงานสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” อธิการคอสเซกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2022 “พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงทําให้ ‘ทุกคนมีความรับผิดชอบ เป็นผู้พิทักษ์ดูแลพรฝ่ายแผ่นดินโลก, ซึ่งเราทำและเตรียมไว้ให้ชาวโลกของเรา’”

ฝ่ายประธานสูงสุดขอขอบคุณสำหรับการบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้อทั้งเวลาและเงินทองจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคนอื่นๆ ที่ทำให้งานแห่งการปลอบโยนและความหวังนี้เกิดขึ้นจริงในปี 2022

“เราขอแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกศาสนจักรและเพื่อนๆ ที่รับใช้และบริจาคทั้งเวลา เงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ อย่างไม่เห็นแก่ตัวขณะที่เราร่วมกันดูแลผู้อื่น” พวกท่านเขียน “ในขณะที่เรารักและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กันผ่านการรับใช้อย่างต่อเนื่อง เราขอเชิญทุกท่านให้มาร่วมงานสำคัญนี้กับเรา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.