ข่าวเผยแพร่

ย้อนรอยสู่เบธเลเฮม

  

อีกครั้งที่สเตคกรุงเทพเหนือ  ประเทศไทย ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดการแสดง

“ย้อนรอยสู่เบธเลเฮม” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการประสูติมาของพระผู้ช่วยให้รอดพระซูคริสต์ ที่ศูนย์เสตคฯ

    อาคารแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 17.00-21.30 น.
           
 "ย้อนรอยสู่เบธเลเฮม” เป็นโปรแกรมที่ใช้ การเล่าเรื่อง  การขับร้องเพลงที่ไพเราะ เพื่อนำเสนอเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธสัญาใหม่ โดยนักแสดง นักร้องสวมใส่เสื้อผ้าในยุคนั้น พร้อมแสดงตามเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่เราเคยอ่านกันมาแล้ว แต่เราได้มาย้อนรอย เรียนรู้ รำลึกถึงอีกครั้ง โดยผู้เข้าชมจะเดินตามห้องต่างๆ เป็นกลุ่ม เป็นรอบ เหมือนเดินไปตามถนนในเมืองเบธเลเฮม เพื่อพบกับเหล่าเทพ คนเลี้ยงแกะ โหราจารย์ หรือนักปราชญ์  ผู้ได้รับเครื่อง  
                                                  

หมายว่าพระบุตรของพระเจ้าจะประสูติมาอย่างต่ำต้อยในรางหญ้า และพวกเขาจะไปเข้าเฝ้าพระองค์ ผู้ชมจะพบกษัตรย์เฮโรดผู้เรืองอำนาจและโหดร้าย ที่หมายจะฆ่าพระกุมาร แต่หาพระองค์ไม่พบ  ได้พบกับเจ้าของโรงแรม ที่ไม่มีห้องพักให้โจเซฟและแมรี่ที่ท้องแก่จวนจะคลอด หากแต่มีเพียงคอกสัตว์ที่ต่ำต้อย และเราพบโจเซฟ แมรี่ พร้อมพระกุมารที่นั่น พระกุมารน้อยในรางหญ้า

              ... นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที ด้านนอกอาคาร ที่มาจากสมาชิกวอร์ดและสาขาต่างๆ  รวมทั้งสถาบัน ชุมชน ต่างๆ ก็ร่วมจิตอาสาส่งการแสดงเพื่อความบันเทิงให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน  ในงานมีอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ไอศครีม บริการฟรี มีผู้เข้าชมจำนวนมาก ทั้งที่เป็นสมาชิก ผู้สนใจ  และผู้นำชุมชนในท้องที่  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.