เรื่องราวในข่าว

ยอมรับเรื่องท้าทายใน Myanmar

เพื่อทำตามแบบอย่างและยอมรับคำเชิญของอองซาน ซูจีใน Myanmar กลุ่มชาวคริสเตียนในท้องที่ได้อาสาที่จะช่วยทำให้เมียนมาร์สะอาดขึ้น โดยมีผู้นำในท้องที่เป็นหัวหน้า ลีโอนาร์โด ซาน ดิเอโก สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในโครงการทำความสะอาดสวนสาธารณะพีเพิลพาร์คใกล้มหาเจดีย์ชะเวดากอง

 
 


เหล่าอาสาสมัครไปถึงลานในสวนสาธารณะเมื่อเวลา 09.00 น. ของเช้าวันเสาร์ แล้วเก็บขยะรวบรวมไว้ในถุง  สมาชิกศาสนจักรเชื้อเชิญเพื่อนและครอบครัวของตนมาร่วมแรงกับพวกเขาในความพยายามที่จะนำชุมชนให้ร่วมมือกันจัดเตรียมการรับใช้ เป้าหมายของพวกเขาคือช่วยทำให้เมืองและประเทศสวยงามขึ้น ขณะเดียวกันช่วยทำให้ประชาชนที่แตกต่างกันด้านวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วย 

Media Preview

โครงการทำความสะอาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหลายๆ คนที่มา ดังที่นายซาน ดีเอโกบอกคนอื่นๆ ที่โบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ “เราหวังที่จะให้การช่วยเหลือและจัดเตรียมการรับใช้ประเทศนี้และประชาชนชาวเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง” ขณะนี้นายซาน ดีเอโกรับใช้ในตำแหน่งประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ของหน่วย ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่เผยแผ่ไปทั่วโลกโดยผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ไม่มีค่าจ้าง  กิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาวางพื้นฐานอยู่บนการรับใช้ด้วยจิตอาสา รวมถึงผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  75,000 คนซึ่งรับใช้อยู่ทั่วโลก เพื่อได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่านสามารถไปที่เว็บไซต์  www.mormon.org

 

 

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.