หัวข้อ

มือที่ช่วยเหลือของมอรมอน

โปรแกรมมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนนำสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับเพื่อนบ้านมาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน อาสาสมัครเหล่านี้สวมเสื้อสีเหลืองช่วยผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและภาวะคับขันอื่นๆ อาสาสมัครมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนยังประสานความร่วมมือกับรัฐบาลพร้อมด้วยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่{nb}

โปรแกรมมือที่ช่วยเหลือสะท้อนความปรารถนาของชาวมอรมอนที่จะทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์โดยรับใช้ผู้อื่น งานนี้ได้รับทุนทรัพย์จาก หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรม ของศาสนจักร และผู้นำศาสนจักรในท้องที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ

โปรแกรมมือที่ช่วยเหลือตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1998 นับจากนั้นเป็นต้นมาอาสาสมัครหลายแสนคนบริจาคเวลาหลายล้านชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขา โปรแกรมเริ่มต้นในอเมริกาใต้แต่ขยายไปเกือบทุกมุมโลกนับแต่นั้น

อาสาสมัครชาร์ลส์ อาเดบาโยจากไนจีเรียสรุปความรู้สึกของคนมากมายที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนดังนี้ “เราพบความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเรานึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเรา นั่นคือปีติที่แท้จริง” เขากล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์บางข่าวก่อนหน้านี้ที่พูดถึงโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนมีดังนี้:

มือที่ช่วยเหลือของมอรมอนทุ่มเทช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ถูกทอร์นาโดถล่มทางภาคใต้ของสหรัฐ (5/6/11)

อาสาสมัครมอรมอนหลายพันยื่นมือช่วยเหลือในแคลิฟอร์เนียและฮาวาย (5/3/2011)

วันบำเพ็ญประโยชน์ทางภาคใต้ของฟลอริดา (4/13/2011)

ชาวมอรมอนออกไปช่วยทำความสะอาดชุมชนของพวกเขาในรัฐต่างๆ (9/21/2010)

โปรแกรม “มือที่ช่วยเหลือของมอรมอน” —บำเพ็ญประโยชน์ครบหนึ่งทศวรรษ(10/27/2008)

“มือที่ช่วยเหลือ” ของมอรมอนทำความสะอาดหลังเกิดเฮอร์ริเคนไอค์ (9/19/2008)

อะไรผลักดันชาวมอรมอนในช่วงเกิดภาวะคับขัน (8/11/2008)

ชาวมอรมอนช่วยผู้ประสบอุทกภัยในอินเดียนา ไอโอวา และวิสคอนซิน (6/17/2008)

ชาวนิวซีแลนด์ตกแต่งละแวกใกล้เคียงให้เรียบร้อยสวยงาม (3/12/2008)

วุฒิสภาบราซิลยกย่องศาสนจักรและสมาชิก (11/30/2007)

ชาวแอฟริกาหนึ่งแสนคนพบปีติในโครงการ “มือที่ช่วยเหลือของมอรมอน” ทั่วทวีป (11/9/2007)

โครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนทั่วประเทศทำประโยชน์ให้โรงเรียนต่างๆ ในบราซิล (10/9/2007)

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนฟลอริดา แบบอย่างค่านิยมอันเป็นแก่นแท้ของมอรมอน (7/18/2007)

ชาวมอรมอนทำงานกับชุมชนเพื่อรับมือกับเฮอร์ริเคน (7/5/2007)

อาสาสมัครมอรมอน 60,000 คนช่วยโรงพยาบาลบราซิล 300 แห่ง (5/9/2007)

อาสาสมัครวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอีก 4,000 คนสมทบด้วยคนกลุ่มใหญ่จับเลื่อยลุยงาน (9/16/2005)

ร่วมมือในฐานะเพื่อนบ้านและเวลานี้เป็นเพื่อนกัน (9/13/2005)

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.