Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

มาดูว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะเป็น #แสงส่องโลก ในเอเชียช่วงคริสต์มาสนี้อย่างไร

ในเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังขัดสนครั้งใหญ่ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระตุ้นผู้คนให้นำแสงสว่างมาสู่โลกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผ่านการรับใช้ที่เรียบง่ายและมีความหมาย

“ในช่วงเวลาที่มีลักษณะพิเศษและเต็มไปด้วยความทุกข์ยากนี้ เรามีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิธีเล็กๆ น้อยๆ และเป็นธรรมชาติ” เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนช สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กล่าว “เราสามารถเป็นแสงส่องสว่างแก่โลกได้ เราเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกับเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้และเป็นแสงส่องโลกให้ทีละคนเป็นรายบุคคล ดังเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ เราสามารถส่งท้ายปี 2020 ด้วยสิ่งดีๆ ”

พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเราเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์ในเทศกาลพิเศษนี้ “เสด็จไปทำคุณประโยชน์” (กิจการของอัครทูต 10:38) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเจริญรอยตามพระองค์โดยเชื่อว่าคุณประโยชน์มากมายในโลกนี้เกิดผลสำเร็จได้ผ่านหัวใจและมือของชายและหญิงที่ดี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ศาสนจักรในเอเชียจะให้แนวคิดทางออนไลน์เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ของแคมเปญ #แสงส่องโลก ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะรวมถึง:

· โอกาสทำงานอาสาในประเทศของท่าน

· ความสามารถในการบริจาคให้องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยตรงหรือองค์กรการกุศลอื่นในท้องที่ตามความประสงค์ของท่าน

· ปฏิทินประจำวันที่แนะนำการรับใช้ผู้อื่นในวิธีเรียบง่าย 25 วิธี

ศาสนจักรขอให้ใช้ท่านแฮชแท็ก #แสงส่องโลก (#LightTheWorld) ในโพสต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว

“โครงการ #แสงส่องโลก … เปิดโอกาสอื่นๆ มากมายในการมอบและแบ่งปันความหวัง สันติสุข และความรักอันไม่มีขอบเขตของพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์” เอ็ลเดอร์แนชกล่าว “เราส่งเสริมให้ผู้คนครุ่นคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการให้ในเทศกาลวันหยุดนี้”

ทุกคนที่เคยได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าล้วนมีโอกาสแสดงความสำนึกคุณต่อของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าโดยช่วยเหลือคนขัดสน

คริสต์มาสนี้ บุคคลและครอบครัวสามารถมีความสุขกับการเล่าเรื่องราวการประสูติของพระเยซูอีกครั้งตามเนื้อหาในวีดิทัศน์ 18 นาทีเรื่อง “The Christ Child

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.