หัวข้อ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของศาสนจักร

 มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ฮาวาย มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ไอดาโฮ และวิทยาลัยธุรกิจแอลดีเอสดำรงอยู่เพื่อให้การศึกษาชั้นเลิศทางโลกเสริมด้วยแนวความคิดและหลักศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย{nb}

         

นักศึกษาทุกคนที่เรียนในสถานศึกษาเหล่านี้ รวมทั้งนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่น ลงนามในประมวลจริยธรรมยินยอมรักษามาตรฐานสูงสุดของศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์สุจริต ศีลธรรม และเคารพความประพฤติส่วนตัวของผู้อื่น มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงการใช้ภาษาสุภาพ เข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรเป็นประจำ ละเว้นความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่

   มหาวิทยาลัย บริคัมยังก์

เว็บไซต์: www.byu.edu
ที่ตั้ง: โพรโว ยูทาห์
ตั้งเมื่อ: ค.ศ. 1875
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2005: ประมาณ 27,000 คน
อธิการบดีคนปัจจุบัน: เซซิล โอ. ซามูเอลสัน

 มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ฮาวาย


 มหาวิทยาที่มีนักศึกษาหลายชนชาติมากที่สุดในประเทศ คือมีมากกว่า 74 ประเทศ

เว็บไซต์: www.byuh.edu
ที่ตั้ง: ลาเอีย ฮาวาย
ตั้งเมื่อ: ค.ศ. 1955
จำนวนนักศึกษาที่ลงเบียนเรียนในปี 2005: ประมาณ 2,400 คน
อธิการบดีคนปัจจุบัน: เอริค บี. ชัมเวย์


มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ไอดาโฮ

           

เดิมชื่อริกส์คอลเลจ บีวายยู-ไอดาโฮกลายเป็นมหาวิทยาลัยหลักสูตรสี่ปีในปี 2000
เว็บไซต์: www.byui.edu
ที่ตั้ง: เร็กซ์เบิร์ก ไอดาโฮ
ตั้งเมื่อ: ค.ศ. 1888
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2005: ประมาณ 12,000 คน
อธิการบดีคนปัจจุบัน: คิม บี. คลาร์ค อดีตคณบดีวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด


วิทยาลัยธุรกิจ แอลดีเอส

         

เปิดโปรแกรมวิชาชีพหนึ่งปีและสองปี
เว็บไซต์: www.ldsbc.edu
ที่ตั้ง: ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์
ตั้งเมื่อ: ค.ศ. 1886
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2005: 1,300 คน
อธิการบดีคนปัจจุบัน: สตีเฟน เค. วูดเฮาส์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.