หัวข้อ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร บอกเล่าเรื่องราว ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผ่านนิทรรศการและโปรแกรมการศึกษา ตั้งอยู่ในเมืองซอลท์เลคซิตี้ ทางตะวันตกของเทมเปิลสแควร์ และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมฟรี พิพิธภัณฑ์รวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะและงานประดิษฐ์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากทั่วโลกในลักษณะที่มอบประสบการณ์การศึกษาให้ทุกคนในครอบครัว

พิพิธภัณฑ์มีทั้งห้องแสดงภาพถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่เปลี่ยนไปตามหัวข้อพิเศษ ผลงานนิทรรศการหลายชิ้นสามารถชมทางออนไลน์

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักรตั้งอยู่ที่ 45 North West Temple Street, Salt Lake City, Utah เปิดให้สาธารณชนเข้าชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น. และในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 19:00 น.

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.