Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศเปิดพระวิหารอีกครั้งแบบมีข้อจำกัด

ผู้นำศาสนจักรขอแสดงความสำนึกคุณและเน้นความระมัดระวัง ความปลอดภัย และปัญญาในช่วงทยอยเปิดพระวิหารอีกครั้ง

ใน จดหมาย ถึงสมาชิกศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้แสดงความสำนึกคุณต่อความพยายามของทุกคนที่ทำงานเพื่อรับมือกับการระบาดทั่วโลกของโควิด-19

“ด้วยความสำนึกคุณอย่างสุดซื้งต่อพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงฟังคำสวดอ้อนวอนของเรา ฝ่ายประธานสูงสุดยินดีประกาศการทยอยเปิดพระวิหารด้วยความระมัดระวังอีกครั้ง” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ศาสนพิธีผนึกสามีภรรยาที่มีชีวิตอยู่จะประกอบในพระวิหารที่เลือกไว้ให้สมาชิกผู้เคยรับเอ็นดาวเม้นท์แล้ว”

การผนึก ณ พระวิหารที่เลือกไว้

ในการเปิดพระวิหารระยะแรก ศาสนพิธีพระวิหารจะจำกัดเฉพาะการผนึก (การแต่งงาน) ของสามีภรรยาที่มีชีวิตอยู่ผู้รับเอ็นดาวเม้นท์แล้ว โดยจะเริ่ม ณ พระวิหารที่เลือกไว้ในไอดาโฮกับยูทาห์ (สหรัฐอเมริกา) และเยอรมนีกับสวีเดน (ดูรายชื่อพระวิหารที่เปิดดำเนินการท้ายบทความนี้) ท่านสามารถดูสถานะปัจจุบันของพระวิหารแต่ละแห่งได้ที่หน้าเพจTemples.ChurchofJesusChrist.org

การผนึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตามนัดหมายเท่านั้น และในเบื้องต้นจะประกอบพิธีผนึกในพระวิหารให้ทีละรอบหรือทีละครอบครัว เมื่อทำนัด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อนุมัติให้รับศาสนพิธีในพระวิหารแห่งนั้นหรือไม่ ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและการสาธารณสุขโดยครบถ้วน รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางและการข้ามรัฐหรือเขตปกครองอื่นๆ และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นหน้ากากอนามัย

สำหรับศาสนพิธีผนึกคนเป็นเหล่านี้ ทางพระวิหารจะมีจำนวนเจ้าหน้าที่จำกัดมากในพระวิหาร—สองหรือสามคนเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะต้อนรับเจ้าสาว เจ้าบ่าว และแขกรับเชิญจำนวนจำกัดที่ประตูพระวิหารและพาเข้าไปในห้องผนึก เมื่อมาพระวิหารขอให้เจ้าบ่าวสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต และเน็กไทสีขาว ส่วนเจ้าสาวให้สวมชุดสีขาว แล้วจึงสวมวัตถาภรณ์สำหรับพิธีพระวิหารภายในพระวิหาร

ผู้เข้าร่วมการผนึกแต่ละครั้งจะมีเฉพาะเจ้าสาว เจ้าบ่าว และแขกรับเชิญจำนวนจำกัดเท่านั้นตามคำแนะนำที่ให้ไว้ ณ เวลานัดหมาย เฉพาะผู้มีสุขภาพดีและไม่มีอาการของโควิด-19 เท่านั้นควรมาพระวิหาร ทางพระวิหารจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องผนึกและห้องอื่นในพระวิหารหลังทำพิธีแต่ละครั้ง

การทยอยเปิดอีกครั้ง

ศาสนจักรจะประสานงานและวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อดำเนินการเปิดพระวิหารอีกครั้งโดยยึดข้อจำกัดของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหลักและตามการมอบอำนาจจากแผนกพระวิหาร โดยจะทยอยเปิดสี่ระยะเพื่อลดความเสี่ยง รองรับความต้องการและพอดีกับความจุของพระวิหาร และปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านสุขภาพภายในเขตพระวิหาร

ระยะ 1: เปิดทำการผนึกคนเป็นแบบมีข้อจำกัดเท่านั้น

 • ประกอบพิธีผนึกคนเป็นสำหรับสมาชิกที่เคยรับเอ็นดาวเม้นท์แล้วเท่านั้นภายใต้แนวทางที่เคร่งครัดและมาตรการความปลอดภัย

ระยะ 2: เปิดทำศาสนพิธีคนเป็นทั้งหมดเท่านั้น

 • ประกอบศาสนพิธีพระวิหารทั้งหมดสำหรับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
 • ยังคงปิดดำเนินการเรื่องบ้านพักพระวิหาร เสื้อผ้าอาภรณ์ และห้องอาหาร

ระยะ 3: เปิดทำศาสนพิธีทั้งหมดโดยมีข้อจำกัด

 • จัดศาสนพิธีให้คนเป็นต่อไป
 • จัดศาสนพิธีแทนบรรพชนแบบมีข้อจำกัด
 • เปิดดำเนินการเรื่องบ้านพักพระวิหาร เสื้อผ้าอาภรณ์ และห้องอาหารตามจำเป็น

ระยะ 4: เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ

 • พระวิหารเปิดดำเนินการตามปกติเหมือนเดิม

แผนกพระวิหารจะกำกับดูแลเรื่องการเปิดพระวิหารแห่งอื่นอีกครั้งโดยยึดคำสั่งของรัฐบาลท้องถิ่นและการสาธารณสุขเป็นหลัก และจะทยอยเปิดเป็นระยะดังกล่าวไว้ข้างต้น โดยเริ่มด้วยการผนึกสามีภรรยาตามนัดหมายก่อน

ลำดับศาสนพิธี

สำหรับศาสนพิธีคนเป็นที่กำหนดเวลาไว้แล้ว เจ้าหน้าที่พระวิหารจะติดต่อสมาชิกเพื่อยืนยันนัดหมายหรือเพื่อกำหนดเวลาใหม่ จากนั้นจะให้ลำดับการนัดทำศาสนพิธีอันดับแรกแก่สมาชิกที่ยกเลิกนัดเพราะการปิดพระวิหาร สมาชิกในสภาวการณ์นี้ควรโทรไปพระวิหารเพื่อกำหนดเวลาทำศาสนพิธี และหลังจากนั้นจะให้การจัดลำดับขั้นสุดท้ายเป็นการนัดหมายใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับพระวิหารที่เฉพาะเจาะจง

สมาชิกสามารถเข้าไปดูสถานะเปิดทำการของพระวิหารที่เฉพาะเจาะจงและข้อจำกัดของพระวิหารนั้นๆ ได้ที่ temple list PDF หรือ Temples.ChurchofJesusChrist.org ประธานพระวิหารจะทำงานกับสาวกเจ็ดสิบภาคเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเปิดใหม่อีกครั้งของพระวิหารที่พวกเขาดูแล

ความปลอดภัย

นอกจากขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ฝ่ายประธานพระวิหารแต่ละแห่งจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าและผู้เข้าพระวิหาร รวมถึงอนุญาตให้ผู้เข้าพระวิหารสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือของตนเอง จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือไว้หลายๆ จุดในพระวิหาร และกระตุ้นให้ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม ทุกคนที่รับใช้ในพระวิหารจะทำเช่นนั้นตามความสมัครใจของพวกเขา ทางพระวิหารจะปรับเวลาดำเนินการของพระวิหาร การจัดที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในพระวิหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเช่นกัน

ฝ่ายประธานสูงสุดทิ้งท้าย จดหมาย ด้วยการแสดงความหวังและขอร้องดังนี้ “ฝ่ายประธานสูงสุดขอให้ท่านดำเนินต่อไปในศรัทธาและการสวดอ้อนวอนให้โรคระบาดครั้งนี้รวมทั้งผลกระทบที่เกี่ยวข้องผ่านพ้นไป เราเฝ้ารอวันที่เราจะสามารถกลับมาเปิดดำเนินการพระวิหาร การประชุมต่างๆ และการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง”

สถานะพระวิหาร

พระวิหารต่อไปนี้จะเริ่มเปิดระยะ 1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2020*:

 • พระวิหารบอยซี ไอดาโฮ
 • พระวิหารเบาน์ทิฟูล ยูทาห์
 • พระวิหารบริคัมซิตี ยูทาห์
 • พระวิหารซีดาร์ซิตี ยูทาห์
 • พระวิหารแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี
 • พระวิหารไฟร์บูร์ก เยอรมนี
 • พระวิหารไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ
 • พระวิหารโลแกน ยูทาห์
 • พระวิหารแมนไท ยูทาห์
 • พระวิหารมอนติเซลโล ยูทาห์
 • พระวิหารออกเด็น ยูทาห์
 • พระวิหารโอเคอร์เมาน์เทน ยูทาห์
 • พระวิหารเพย์สัน ยูทาห์
 • พระวิหารโพรโวซิตีเซ็นเตอร์
 • พระวิหารโพรโว ยูทาห์
 • พระวิหารสตอกโฮล์ม สวีเดน
 • พระวิหารทวินฟอลส์ ไอดาโฮ

ดูรายชื่อพระวิหารและสถานะพระวิหารทั้งหมด

*พระวิหารบางแห่งในไอดาโฮและยูทาห์อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงประจำปีและจะเปิดอีกครั้งเมื่องานเสร็จ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.