768215ca8378e0d9c9f2dc51f76a68f93db077dc.jpeg
ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุดขอแนะนำให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นและรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

“เราจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ถ้าทุกคนจะทำตามคำแนะนำอันชาญฉลาดและรอบคอบของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้นำรัฐบาล”

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งข่าวสารต่อไปนี้ถึงสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2021:

พี่น้องที่รักทั้งหลาย:

เรากำลังสู้รบอยู่ในสงครามต่อต้านการทำลายล้างของโควิด 19 และโควิดกลายพันธุ์ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ลุกลามไม่หยุด เราประสงค์จะทำสุดความสามารถเพื่อจำกัดการแพร่เชื้อไวรัสเหล่านี้ เราทราบว่าการป้องกันเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าวทำได้โดยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรในอัตราส่วนสูงมากเท่านั้น

เพื่อจำกัดการรับเชื้อไวรัสเหล่านี้ เราขอแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยในการพบปะชุมนุมต่างๆ เมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ เพื่อป้องกันตัวเราจากโรคร้ายดังกล่าวเราขอแนะนำให้ทุกท่านรับการฉีดวัคซีน วัคซีนที่มีอยู่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เราจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ถ้าทุกคนจะทำตามคำแนะนำอันชาญฉลาดและรอบคอบของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้นำรัฐบาล โปรดทราบว่าเรามีความรักที่จริงใจและความห่วงใยอย่างยิ่งต่อบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า

ฝ่ายประธานสูงสุด

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

เฮนรีย์ บี. อายริงก์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.