หัวข้อ

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญรับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร ปัจจุบันฝ่ายประธานประกอบด้วยจูลี บี. เบค, ซิลเวีย ออล์เรด และบาร์บารา ธอมพ์สัน บุคคลเหล่านี้รับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2007

จูลี บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์ อาศัยอยู่ในบราซิลเมื่ออายุสี่ขวบและฝึกพูดภาษาโปรตุเกส เธอสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดิกซีและมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในยูทาห์ เธอมีบุตรสามคนและมีหลานแปดคน

ที่ปรึกษาที่หนึ่งของเธอคือซิลเวีย ออล์เรด เป็นชาวเอลซัลวาดอร์โดยกำเนิด ภาษาสเปนเป็นภาษาแรกของเธอ เธอพบผู้สอนศาสนาสมัยเป็นวัยรุ่นในซานซัลวาดอร์ ไม่นานหลังจากนั้นจึงเข้าร่วมศาสนจักร ต่อมาเธอไปเป็นผู้สอนศาสนาในอเมริกากลาง

ที่ปรึกษาที่สองคือบาร์บารา ธอมพ์สัน เรียนภาษาเยอรมันสมัยเป็นผู้สอนศาสนาในฮัมบูร์ก เธอได้รับปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ โดยทำงานให้ Utah Department of Human Services เป็นเวลา 30 ปี ในช่วงเกษียณเธอรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริหารองค์กรระหว่างประเทศโดยทำงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง

{nb}

สตรีทั้งสามเป็นตัวแทนและนำองค์กรที่กำลังเติบโตอยู่ทั่วโลก วัฒนธรรมอาจแตกต่างและมีอุปสรรคด้านภาษา แต่ตามที่เบคกล่าว สตรีมอรมอนสามารถทำประโยชน์ได้ทุกที่เพื่อให้ชุมชนของพวกเธอน่าอยู่มากขึ้น

“สิ่งที่สตรีคนหนึ่งทำเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ในแอฟริกาแทบจะไม่ต่างจากที่เธอทำในบาวติฟูล ยูทาห์ สิ่งที่เธอทำในบังคาลอร์แทบจะไม่ต่างจากที่เธอทำในบัวโนสไอเรส” เบคกล่าว “พวกเธอรู้ว่าจะบรรเทาทุกข์อย่างไร พวกเธอมองความต้องการออก เราอยู่ที่นี่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเธอ”

สตรีมอรมอนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด มีทั้งคนที่แต่งงานแล้ว เป็นโสด หรือเป็นม่าย เป็นบุตรสาว มารดา และคุณย่าคุณยาย โดยมากมักเป็นสตรีดูแลบ้าน และบางคนอาจมีอาชีพอื่นที่ท้าทายความสามารถ

เบคกล่าวว่าไม่ว่าบทบาทใด สตรีแต่ละคนล้วนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่สอนวิธีสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ส่งเสริมการศึกษาและการปรับปรุงตนเอง เน้นคุณค่าอันสูงส่งของสตรี ฝึกจิตกุศลและการรับใช้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ตลอดจนสร้างระบบการสนับสนุนและมิตรภาพ

ภายในโครงสร้างของศาสนจักร สตรีมีโอกาสเป็นผู้นำ ให้โอวาทในช่วงพิธีนมัสการและกล่าวคำสวดอ้อนวอนในที่ประชุม พวกเธอมีบทบาทประจำในโปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักรโดยสอนหลักการพึ่งพาตนเองและช่วยตอบสนองความจำเป็นชั่วคราวและระยะยาวของแต่ละบุคคล มีโปรแกรมการเยี่ยมบ้านที่สตรีของศาสนจักรเยี่ยมเยียนกันเป็นประจำเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจกัน โจเซฟ สมิธอธิบายว่าจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์คือ “บรรเทาทุกข์คนยากจน คนอัตคัดขัดสน หญิงม่าย และเด็กกำพร้า และเพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์อันเกิดจากความเมตตากรุณาทั้งปวง”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.