หัวข้อ

ฝ่ายประธานปฐมวัย

ศาสนจักรมีโปรแกรมครอบคลุมการสอนเด็ก เรียกว่าปฐมวัย ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ. 1878{nb}จุดประสงค์คือเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้แก่เด็กและช่วยพวกเขาฝึกดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ

โปรแกรมมีไว้สำหรับเด็กทุกคนอายุ 3 ขวบถึง 11 ขวบ และจัดสองชั่วโมงทุกวันอาทิตย์ขณะบิดามารดาเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์{nb}ปัจจุบันมีเด็กเกินหนึ่งล้านคนเข้าร่วมปฐมวัยทั่วโลก

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ซิสเตอร์ โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม ได้รับเรียกเป็นประธานปฐมวัยสามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซิสเตอร์ จีน เอ. สตีเวนส์ และซิสเตอร์ เชอริล เอ. เอสพลิน ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งและที่ปรึกษาที่สอง

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสรับใช้เด็กๆ (ของพระผู้เป็นเจ้า)” ซิสเตอร์วิกซอมกล่าวในการประชุมแถลงข่าวหลังจากประกาศแต่งตั้ง “มีข้อกำหนดเพียงสองข้อสำหรับการเรียกนี้นั่นคือ รักพระเจ้าและรักเด็ก เรื่องสำคัญที่สุดของเราคือให้เด็กรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและมีคนรักพวกเขา” เธอกล่าว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.