ข่าวเผยแพร่

ปันน้ำใจสู้ภัยหนาว

เมื่อเข้าถึงช่วงฤดูหนาวกับอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนทำให้บางจังหวัดขาดแคลนการช่วยเหลือ ซึ่งมีหน่วยงานหนึ่งได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและเข้าถึงปัญหาผู้ที่คนกำลังประสบภัยนั่นคือ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์ได้เห็นถึงปัญหาของพี่น้องชาวไทย จึงได้เกิดโครงการที่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ”หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ”และโครงการนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 16 ปีมาแล้ว ส่วนสำคัญของโครงการนี้คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตามพื้นที่ห่างไกล อาทิ อุทกภัย ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่า และแผ่นดินไหว ฯลฯซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และที่น่าประทับใจคือโครงการทุกๆโครงการที่จัดขึ้นมานี้ เพื่อเฉลิมพระเกรียติและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ในช่วงสมัย รัชกาลที่9 และกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี

       ในครั้งนี้ทางสภากาชาดไทยโดยหน่วยบรรเทาทุกข์ ได้จัดทำชุด ”บรรเทาภัยหนาว” เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงคือ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่กำลังประสบภัยหนาว จำนวน 1,500 ชุด ในชุดประกอบไปด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว หมวกกันหนาว ถุงเท้า และของใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานบริจาคสิ่งของ เช่น มูลนิธิอิออนประเทศไทย โลตัส สมาคมช่างภาพประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้  สิ่งของที่ทางโครงการนำไปแจกจ่ายเน้นถึงความสำคัญที่ผู้รับได้ใช้ประโยชน์  
             
            

     
     

อาสาสมัครของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จำนวน 12 คนและอาสาสมัครท่านอื่นๆได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนี้   ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งของหน่วยบรรเทาทุกข์กล่าวว่า “ผมเห็นถึงการมีจิตอาสาของอาสาสมัคร การตั้งใจทำงานอย่างดี เต็มไปด้วยรอยยิ้ทำให้ผมมีความสุขที่จะทำงานนี้ต่อไป” การจัดตั้งโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและการมีน้ำใจต่อพี่น้องชาวไทย ซึ่งชุดบรรเทาภัยหนาวนี้จะนำไปมอบในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้ โดยรถขนส่งสภากาชาดและเครื่องบินขนส่งของทางกองทัพอากาศ

             “พี่ดีใจที่ได้ช่วยพวกเขาถึงแม้เราจะช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเราช่วยกันไปเรื่อยๆเหมือนกับช่วยเขา และเขาก็จะไปช่วยคนอื่นต่อไป จริงๆคนไทยชอบเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรที่จะระดมคนมาช่วยกัน” –สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี (พี่ลิน) พยาบาลสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกล่าว การร่วมมือร่วมใจที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยอย่างแท้จริง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.