ข่าวเผยแพร่

ปลูกต้นไม้ปลูกความหวัง

                     

“คนที่ปลูกต้นไม้ ปลูกความหวัง” คมวาทะนี้มาจากกวีและนักเขียนชื่อดัง ลูซี่ ลาร์คอม แสดงถึงความรู้สึกของหนุ่มสาวโสด 65 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยสเตคกรุงเทพเหนือของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่อำเภอบางสะพาน ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่นำหนุ่มสาวโสดมารวมกันเพื่อแบ่งปัน ผูกมิตร เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน

                        
                      

โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล หนุ่มสาวกลุ่มนี้ปลูกต้นไม้มากกว่า 400 ต้นในพื้นที่ซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วม นายจตุรงค์ ผู้กำกับดูแลโครงการ กล่าวว่าต้นโกงกางที่พวกเขากำลังปลูกนั้นเป็นตระกูลพืชชายเลนเขตร้อนที่โดยทั่วไปอาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นริมฝั่ง “สุดท้ายต้นไม้จะช่วยป้องกันน้ำท่วมและจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับปลา กุ้ง และนกด้วย”

 

นายจตุรงค์สาธิตวิธีปลูกต้นไม้โดยการดึงที่คลุมรากออก ขุดหลุมขนาด 15 ซม. ในโคลนและวางต้นอ่อนลงในหลุมและกลบด้วยโคลน มีการปักไม้ในดินไว้ก่อนแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างต้นอ่อนแต่ละต้นและต้นอ่อนจะมัดอยู่กับไม้เพื่อให้มีความมั่นคง

                  

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ ได้ปลูกต้นอ่อนมากกว่า 3,000 ต้น หนุ่มสาวโสดดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ที่ผ่านมา มีต้นอ่อนมากกว่า 3,000 ต้นที่ปลูกไว้ในพื้นที่นี้ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ

ประธานสาธิต ไกวัลวรรธนะ ประธานสเตคกรุงเทพเหนือกล่าวว่า “เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เราจะลืมความทุกข์ของตนเอง การรับใช้ของหนุ่มสาวโสดในการปลูกป่าโกงกางครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีในการรับใช้สังคมและประเทศชาติที่พวกเขาอยู่ ในการทำสิ่งนี้พวกเขาได้พยายามแสวงหาโอกาสในการทำตามตัวอย่างการรับใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด”

                

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.