ข่าวเผยแพร่

ประธานและซิสเตอร์เนลสันปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งสัปดาห์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คริสทอฟเฟอร์สันเดินทางไปเยือนสี่ประเทศพร้อมศาสดาพยากรณ์

“เวนดี้กับข้าพเจ้าตั้งตารอการเดินทางไปเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันและเคธีภรรยาของท่าน  เราจะมีโอกาสไปเยือนสองประเทศที่กำลังฉลองการจัดตั้งศาสนจักรครบ 50 ปีในแผ่นดินของพวกเขา¬—คือสิงคโปร์และอินโดนีเซีย—และอีกสองประเทศที่ศาสนจักรยังเล็กมาก—คือเวียดนามและกัมพูชา” ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิขนยุคสุดท้ายกล่าว 

     

ทั้งสี่ท่านออกจากยูทาห์ไปปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาเจ็ดวัน  ผู้นำระดับโลกของศาสนจักรเหล่านี้จะไปเยือนหลายประเทศที่เป็นบ้านของสมาชิกศาสนจักรรวมกันราว 36,000 คน  ประธานเนลสัน เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สัน และภรรยาของทั้งสองท่านจะพูดที่การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณ เข้าพบผู้นำรัฐบาลกับผู้นำศาสนา และพบปะสื่อมวลชนระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

“เราได้รับเกียรติจากบรรดาเจ้าหน้าที่ของเวียดนามและประเทศอื่นๆ ที่มาเยือนเราในซอลท์เลคซิตี้ และเราตั้งตารอที่จะได้คุ้นเคยกันมากขึ้นในประเทศของพวกเขา” ประธานเนลสันกล่าวขณะเตรียมออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ  “นี่เป็นจุดที่มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโลก จุดที่เห็นความขัดแย้งมากมายมานานหลายปีแต่ก็ยังเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่องอาจ ปรับตัวได้ดี และมีความมุ่งมั่น  เราหวังจะแบ่งปันข่าวสารแห่งความหวัง สันติสุข และความรักที่มีต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้แก่ทุกคนที่ยินดีรับฟัง”

ไม่เคยมีประธานศาสนจักรท่านใดไปเยือนประเทศเหล่านี้มาก่อนยกเว้นกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (ค.ศ. 1910-2008)  ประธานฮิงค์ลีย์ไปเยือนเวียดนามกับกัมพูชาในปี 1996 และไปเยือนสิงคโปร์กับอินโดนีเซียในปี 2000  ประธานเนลสันไปเยือนสิงคโปรด์กับอินโดนีเซียในฐานะอัครสาวกในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2010  นี่เป็นการเยือนเวียดนามและกัมพูชาครั้งแรกของท่านในฐานะผู้นำศาสนจักร

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนและวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน
ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

งานเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ การประชุมกลุ่มเล็กกับเยาวชน และการให้ข้อคิดทางวิญญาณจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ฮานอยและวันจันทร์ที่โฮจิมินห์ซิตี้  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฝ่ายประธานสูงสุดได้พบกับคณะผู้แทนที่นำโดยคณะกรรมการศาสนาของเวียดนามในซอลท์เลคซิตี้

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน
พนมเปญ กัมพูชา

หลังจากงานเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญและการประชุมกลุ่มเล็กกับเยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ศาสนจักรจะจัดการประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณในกัมพูชาช่วงเย็นวันอังคารและถ่ายทอดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในกัมพูชา  ประเทศนี้เป็นบ้านของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายราว 15,000 คนซึ่งกระจายอยู่ตามที่ประชุมต่างๆ 29 แห่ง  ประธานเนลสันประกาศสร้างพระวิหารพนมเปญ กัมพูชาเมื่อเดือนตุลาคมปี 2018

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน
สิงคโปร์

ประธานเนลสันและเอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันจะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่งานเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ จากนั้นจะพูดที่การให้ข้อคิดทางวิญญาณช่วงค่ำวันพุธซึ่งจะถ่ายทอดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในสิงคโปร์และมาเลเซีย  สมาชิกศาสนจักรราว 14,000 คนอาศัยอยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซีย  ศาสนจักรมีที่ประชุม 43 แห่งในสองประเทศนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน
จาการ์ตา อินโดนีเซีย

จุดสุดท้ายของการปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียคือจาการ์ตา อินโดนีเซีย ซึ่งประธานเนลสันและเอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันจะเป็นเจ้าภาพที่งานเลี้ยงรับรองและพูดที่การให้ข้อคิดทางวิญญาณช่วงค่ำวันพฤหัสบดีซึ่งจะถ่ายทอดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในประเทศ  ที่ประชุมทั้ง 24 แห่งของศาสนจักรมีสมาชิกรวมประมาณ 7,500 คน

ห้องข่าว Newsroom จะให้ข่าวการปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียของประธานเนลสันโดยครบถ้วน รวมทั้งวีดิทัศน์และภาพถ่ายสำหรับสื่อมวลชนและสาธารณชน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.