ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันเยือนยุโรป แอฟริกาและเอเชียในเดือนเมษายน

ประธานศาสนจักรจะเดินทางกับเวนดี ภรรยา พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ฮอลแลนด์

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและเวนดี ภรรยาของท่าน พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์และแพท ภรรยาของท่านจะเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรปหลายประเทศ รวมทั้งแอฟริกาและเอเชียเป็นเวลาสองสัปดาห์  กำหนดออกเดินทางในวันที่ 10 เมษายน โดยมีกำหนดการพบปะกับสมาชิกและผู้สอนศาสนาพร้อมทั้งเยือนอาคารสถานที่ต่างๆ ของศาสนจักรในพื้นที่เหล่านี้  การเดินทางของพวกท่านจะสิ้นสุดในวันที่ 23 เมษายน

MormonNewsroom.org จะรายงานข่าวอย่างละเอียดรวมทั้งวีดิทัศน์และภาพเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.