ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันเยือนประเทศไทยระหว่างการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

ผู้คนหลายร้อยคนมารวมกันที่กรุงเทพฯ เพื่อพบศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์นี้เมื่อต้อนรับประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่กรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของท่าน ผู้คนประมาณ 3,200 คนรวมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกจำนวนหนึ่งรับชมผ่านการถ่ายทอด ทุกคนมารวมกันเพื่อฟังประธานเนลสัน นอกจากนี้ยังมีผู้ชมในประเทศลาวและพม่าด้วย  นับเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเท่าที่เคยมีมาในประวัติของศาสนจักรในประเทศไทย

 

“สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าคิด ขณะมองดูวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 3,000 คนในห้องนั้น…ครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามาที่นี่เมื่อ 52 ปีก่อน ข้าพเจ้าไม่รู้จักวิสุทธิชนสักคนเดียวที่นี่  ข้าพเจ้าไม่เห็นใครเลย…แต่ความพยายามในการทำงานเผยแผ่ศาสนาทำให้เติบโตจากศูนย์เป็น 3,000 คนภายในห้องเดียว  สำหรับช่วงชีวิตของชายคนหนึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก” ประธานเนลสันกล่าว ท่านมาพร้อมเวนดี้ ภรรยาท่าน และเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งอัครสาวกสิบสอง และแพทรีเซีย ภรรยาท่าน  “ผู้คนเหล่านี้ไม่เพียงมีความคารวะเท่านั้น พวกเขายังภักดีต่อผู้สอนศาสนาที่นำพระกิตติคุณมาให้”

สมาชิกตื่นเต้นที่มีโอกาสได้เห็นและได้ฟังจากศาสดาพยากรณ์

ฉีเอิน หลิวจากกรุงเทพฯ กล่าวว่า “เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ศาสดาพยากรณ์มาที่นี่ จึงเป็นโอกาสดีมากที่ได้รับคำพยานด้วยตนเองว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์  เราเคยเห็นท่านในทีวี หรือวิดีโอเท่านั้น แต่ได้มาเห็นท่านจริงๆ ที่นี่ ศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงที่ได้รับเรียก มาอยู่ตรงนี้ เป็นสิ่งที่พิเศษมาก”

นอกจากการปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทยโดยนำความรักและข่าวสารของพระเจ้า พระเยซูคริสต์มาสู่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแล้ว ผู้นำระดับอาวุโสให้ความสนใจเรื่องพระวิหารในการเดินทางครั้งนี้อีกด้วย  สิ่งแรกที่ท่านทำเมื่อเดินทางออกจากสนามบินคือไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพื่อชมสถานที่ตั้งพระวิหารที่เพิ่งประกาศไม่นานมานี้

“เวลาที่จะเริ่มก่อสร้างพระวิหารแห่งนี้ใกล้เข้ามาแล้ว” ประธานเนลสันกล่าว “เราจะสร้างพระวิหารแห่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับท่านที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพื่อจะสามารถเข้าพระวิหารได้”

“ขณะท่านเตรียมตัวเข้าพระวิหาร…ท่านจะเตรียมตนเองและครอบครัวให้พร้อมรับทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้บุตรธิดาที่ซื่อสัตย์ของพระองค์” ท่านกล่าว

“ตั้งแต่ดิฉันยังเด็ก ดิฉันใฝ่ฝันว่าจะมีพระวิหารในประเทศไทย  ดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พิเศษมากสำหรับครอบครัวของดิฉัน” วิชฎา ทีซานิสจากกรุงเทพฯ กล่าว  อิสยาห์ ฤทธิคุปต์ ผู้เข้าร่วมการประชุมอีกคนหนึ่งกล่าวเสริมว่า “คนไทยจะมีชีวิตที่ดีเมื่อประเทศไทยมีพระวิหาร ดิฉันรู้สึกขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและประธานศาสนจักรที่มาประเทศไทย”

ครั้งนี้เป็นการเดินทางออกนอกสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานเนลสันนับแต่ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์คนที่ 17 ของศาสนจักรในเดือนมกราคม

การเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

“การเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก” เริ่มตั้งแต่ 10-23 เมษายน 2018  ผู้นำอาวุโสของศาสนจักรเดินทางเยือนแปดเมืองในสามทวีปภายใน 11 วัน  การเดินทางครั้งนี้เริ่มที่สหราชอาณาจักรโดยแวะไปเยือนลอนดอนในวันที่ 12 เมษายน  เมืองอื่นๆ ที่ไปเยือนได้แก่เยรูซาเล็ม อิสราเอล และไนโรบี เคนยา และฮาราเร ซิมบับเว ในแอฟริกา รวมทั้งบังคาลอร์ อินเดียด้วย  การเยือนสถานที่ต่อไปคือฮ่องกง ที่นั่นประธานเนลสันจะประชุมกับสมาชิก  การเดินทางครั้งนี้จะสิ้นสุดด้วยการแวะไปเยือนโฮโนลูลู ฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ศาสนจักรทั่วโลก

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ มีสมาชิกกว่า 16 ล้านคนทั่วโลก  มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกว่า 1.1 ล้านคนในเอเชีย

การประชุมนมัสการทั่วไปได้รับมอบหมายให้จัดในประเทศไทยในปี 1961  ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1966 เมื่อครั้งที่ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ยังเป็นเอ็ลเดอร์ ท่านอุทิศประเทศไทยเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ ในวันนี้ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายกว่า 21,000 คนในการชุมนุม 40 แห่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ศาสนจักรมีพระวิหาร 159 แห่งทั่วโลก 23 แห่งเป็นพระวิหารใหม่ที่ประกาศสร้างหรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงพระวิหารในกรุงเทพฯ ที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประกาศสร้างเมื่อเดือนเมษายน ปี 2015

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.