ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้แบ่งปันเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

คริสต์ศักราช 2020 เป็นวาระครบรอบ 200 ปีของนิมิตแรก

 

จากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื้อเชิญให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นในปี 2020  ปีใหม่นี้เป็นวาระครบรอบ 200 ปีของนิมิตแรก 

ท่านศาสดาพยากรณ์โพสต์ข้อความต่อไปนี้บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมของท่านในวันปีใหม่:

“เมื่อข้าพเจ้าพูดระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้ากำหนดให้ปี 2020 เป็นช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีนับตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธในนิมิต” ประธานเนลสันกล่าวในโพสต์บนบล็อก “นี่เป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรและบทบาทของท่านสำคัญยิ่ง”

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูโพสต์ทั้งหมด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.