ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้ทุกคน ‘รู้สึกถึงความลึกซึ้งของความรักจากพระเจ้า’ ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม

ในโพสต์วันนี้บนเพจเฟซบุ๊กทางการของประธานศาสนจักร รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน สะท้อนให้เห็นวิธีที่ผู้คนจะพบสันติสุขในพระเยซูคริสต์ได้ท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19

ในการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีวันที่ 3-4 ตุลาคม ค.ศ. 2020 นี้ ผู้นำศาสนาระดับโลกเชิญชวนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและมิตรสหายต่างศาสนามาร่วม “ฟังพระวจนะที่พระเจ้าจะตรัสกับท่าน” ผ่านอัครสาวกและผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ ระหว่างการประชุมใหญ่ที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลก

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีรับชมและฟังการถ่ายทอดสดและดูในภายหลัง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.