united-nations-panel-2.JPG
ข่าวเผยแพร่

ประธานสมาคมสงเคราะห์คนใหม่ของมอรมอนกล่าวสุนทรพจน์ที่สหประชาชาติ

ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญคนใหม่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย กล่าวสุนทรพจน์เรื่องผลงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรในช่วงอภิปรายกลุ่มศาสนาหัวข้อ “Focus on Faith” ที่สหประชาชาติในนิวยอร์กซิตี การประชุมสรุปประจำปีได้รับการสนับสนุนจาก U.N. Department of Public Information

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่ออภิปรายถึงบทบาทขององค์กรศาสนการบรรเทาทุกข์และเสริมสร้างความสามารถในหมู่ประชากรโลก— โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ่อนแอที่สุด” ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าว เธอเป็นผู้ที่นำสตรีมอรมอนกว่า 7.1 ล้านคนของศาสนจักร  สมาคมสงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 175 ปีก่อน และยังเป็นองค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเช่นกัน

 เมื่อไม่นานมานี้ เธอกลับจากการเยี่ยมภาคสนามกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่ยูกันดาพร้อมกับซิสเตอร์แชรอน ยูแบงค์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งของเธอและผู้อำนวยการองค์กรการกุศลแอลดีเอส ผู้ที่อยู่กับเธอในนิวยอร์กเช่นกัน  ในเดือนมีนาคม ผู้นำสตรีของศาสนจักรสองท่านนี้เดินทางไปที่ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัย Bidi Bidi ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ผู้ลี้ภัยมาจากซูดานใต้และพื้นที่ใกล้เคียงประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งประสบภัยแล้งและความไม่สงบทางการเมือง  

ซิสเตอร์บิงแฮมสรุปพอสังเขปเรื่องผู้บุกเบิกชาวมอรมอนที่อพยพไปตะวันตกในทศวรรษ 1840 เพื่อหลบหนีการข่มเหงและการจัดตั้งหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระดับโลกของศาสนจักรอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1985 ทั้งนี้เพื่อรับมือกับปัญหาทุพภิกขภัยในแอฟริกาตะวันออก  ตั้งแต่ปี 1985 องค์กรการกุศลแอลดีแอสจัดหาเงินช่วยเหลือ 1.89 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศต่างๆ  189 ประเทศ

 องค์กรการกุศลแอลดีเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร ได้ช่วยเหลือค่ายผู้ลี้ภัยเก้าแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางสหรัฐ รวมทั้งองค์กรทางศาสนาอีกหกแห่ง

 ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าวว่า “แม้ศรัทธาและความเชื่อมั่นของเราอาจแตกต่างกัน แต่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นในความมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์อันสูงส่งซึ่งอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นแรงจูงใจให้เราอุทิศทรัพย์สิน เวลา และแรงกายแรงใจของเราในฐานะตัวแทนของเพื่อนมนุษย์”

 แคริล สเติร์น เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและกำหนดนโยบายกลุ่ม ท่านดำรงตำแหน่งประธานและผู้บริหารสูงสุดของ UNICEF สหรัฐอเมริกา  ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกับซิสเตอร์บิงแฮมได้แก่ อันวาร์ ข่าน ผู้บริหารสูงสุดของ Islamic Relief สหรัฐอเมริกา บาร์บารา เดย์ หัวหน้าแผนกการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ สำนักงานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐาน กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา บาทหลวงแคนอน อี. มาร์ก สตีเวนสัน ผู้อำนวยการ Episcopal Migration Ministries (EMM)  และอับดุล ซาบัวร์ ผู้ลี้ภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจาก EMM

“ซิสเตอร์บิงแฮมอาจเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนจักรในตำแหน่งสูงสุดที่เคยมากล่าวสุนทสหประชาชาติ” ซิสเตอร์ยูแบงค์เสริม  “ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับฟังเธอสนทนากับผู้ร่วมอภิปรายและส่งเสริมงานของกันและกัน  ดิฉันนั่งอยู่ที่นั่นในกลุ่มผู้ฟัง แค่คิดสบายๆ ว่า “นี่แหละสมาคมสงเคราะห์! '"

“กลุ่มศาสนาสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้รวดเร็วกว่ารัฐบาล” ซิสเตอร์ยูแบงค์กล่าว

 ศาสนจักรทำงานกับ UNICEF หรือสนับสนุน UNICEF มานานกว่า 20 ปี  ประสานความร่วมมือกับ UNICEF เพื่อดำเนินการให้เด็กได้รับวัคซีนและจัดหาการศึกษาให้เด็ก รวมถึงความจำเป็นในด้านอื่นๆ ทั่วโลก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.