ข่าวเผยแพร่

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันมีอายุครบ 99 ปีในวันที่ 9/9

ประธานและศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกิดในปี 1924

Nelson-99
Nelson-99
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดูการ์ดอวยพรวันเกิดที่ส่งถึงท่านในวันเกิดปีที่ 99 ในห้องทำงานของท่านที่อาคารบริหารงานศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานคนที่ 17 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีอายุครบ 99 ปีในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2023

ในวันศุกร์ หนึ่งวันก่อนวันเกิดท่าน ประธานเนลสันเข้าร่วมการประชุมและหน้าที่อื่นๆ ในอาคารบริหารงานศาสนจักรในเท็มเปิลสแควร์ ณ ซอลท์เลคซิตี้ จากนั้นท่านกับเวนดี้ภรรยาพบกันในห้องทำงานกับลูกๆ คู่สมรสของพวกเขา และที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์ และประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ และถ่ายภาพร่วมกัน ห้องทำงานของท่านมีการจัดวางการ์ดวันเกิดและคำอวยพรที่ส่งมาจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคนรู้จัก

Nelson-99
Nelson-99
ภาพถ่ายประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกับที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์และประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ในงานเลี้ยงเล็กๆ ที่ห้องทำงานของประธานเนลสันเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันเกิดปีที่ 99 ของท่าน ณ อาคารบริหารงานศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2023 วันเกิดของท่านคือวันที่ 9 กันยายน2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ในรอบ 60 ปีหลังจากเกิดในปี 1924 ในซอลท์เลคซิตี้ ประธานเนลสันเป็นสามีและบิดา เลี้ยงดูครอบครัว ท่านมีลูก 10 คน และเป็นศัลยแพทย์หัวใจและนักวิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านเข้ารับใช้ศาสนจักรเต็มเวลาในฐานะสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองในปี 1984 และได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็นประธานศาสนจักรเมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018

Nelson-99
Nelson-99
ภาพถ่ายประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเวนดี้ภรรยาของท่านกับลูกแปดคนจากทั้งหมด 10 คนและคู่สมรสของพวกเขามารวมตัวกันที่ห้องทำงานของประธานเนลสันเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันเกิดปีที่ 99 ของท่าน ณ อาคารบริหารงานศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nelson-1984.jpg
Nelson-1984.jpg
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้คำปราศรัยครั้งแรกในฐานะอัครสาวกที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 19842023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ในคำปราศรัยครั้งแรกในฐานะอัครสาวกที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 1984 ท่านเป็นพยานว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเรียกสู่การเป็นอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานอย่างหนึ่งต่อโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ารู้ว่าความรอดมีศูนย์กลางอยู่ที่พระองค์!” (“Call to the Holy Apostleship,” April 1984)

ประจักษ์พยานที่แบ่งปันในการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดมุ่งเน้นที่พระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน “ไม่ว่าท่านจะมีคำถามหรือปัญหาใด ท่านจะพบคำตอบเสมอในพระชนม์ชีพและคำสอนของพระเยซูคริสต์ จงเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการชดใช้ ความรัก พระเมตตา หลักคำสอน และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูแห่งการเยียวยาและความก้าวหน้า จงหันมาหาพระองค์! จงติดตามพระองค์!” (“คำตอบคือพระเยซูคริสต์เสมอ” เมษายน 2023)


 

See a Church News PDF timeline of President Nelson’s Life.

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.