ข่าวเผยแพร่

ประธานบิงแฮมเชิญชวนนักการทูตและผู้นำธุรกิจ ‘เปิดประตูให้สตรีและเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา’

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญพูดในวันสตรีสากล

ผู้นำสตรีทั่วโลกในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2021 ว่าการศึกษาคือกุญแจสู่ ความสำเร็จของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก

ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญของศาสนจักรเป็นผู้พูดหลักที่การประชุมสัมมนาวันสตรีสากลในวงการทูตประจำปีครั้งที่ห้า การประชุมครั้งนี้มีต้นสายจากลอสแอนเจลิสและปีนี้จัดทางออนไลน์เนื่องด้วยโรคระบาด และได้รับการสนับสนุนจากกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล

“ดิฉันเป็นผู้หญิงอีกคนที่ชื่นชมยินดีในวิสัยทัศน์ร่วมกันของการช่วยปรับปรุงชีวิตสตรีไม่ว่าเราอยู่ที่ใด” ซิสเตอร์บิงแฮมบอกผู้นำธุรกิจข้ามชาติและนักการทูตที่เข้าร่วมการประชุม

ซิสเตอร์บิงแฮมเป็นประธานขององค์การสมาคมสงเคราะห์สามัญของศาสนจักร ซึ่งเป็นตัวแทนของสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 7.5 ล้านคนใน 220 ประเทศ

ซิสเตอร์เรย์นา ไอ. อะบูร์โต ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญเป็นผู้พูดหลักของการประชุมสัมมนาปีที่แล้ว

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญแบ่งปันวีดิทัศน์เพื่อระลึกถึงวันสตรีสากลในระหว่างการปราศรัยของเธอ ซึ่งเธอแบ่งปันทางโซเชียลมีเดียด้วย

ซิสเตอร์บิงแฮมพูดถึงผลกระทบของโรคระบาดต่อสตรีทั่วโลกในด้านชีวิตครอบครัว ส่วนตัว และอาชีพ แล้วกล่าวชื่นชมสตรีในการเผชิญกับความยากลำบาก

“ดิฉันน้อมคารวะทุกท่านที่กำลังบรรลุผลสำเร็จในความท้าทายยากๆ เหล่านี้” ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าว

ในสุนทรพจน์ของเธอ ซิสเตอร์บิงแฮมแบ่งปันว่าถึงแม้ศรัทธาของเธอในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นำเธอให้เชื่อว่า “สตรีโสดและเด็กผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้เป็นธิดาที่รักของพระผู้เป็นเจ้า” และให้เธอมี “ความหวังว่าหลายคนจะสามารถเอาชนะสภาวการณ์ต่างๆ ที่บีบคั้นได้” แต่เธอ “ไม่ไร้เดียงสา” และเธอรับรู้ว่า “อุปสรรคใหญ่สุดอย่างหนึ่งที่ขัดขวางความสำเร็จและความสุขของพวกเธอคือขาดการศึกษา”

การประชุมสมัชชาที่จัดในลอสแอนเจลิสโดยมีผู้ร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมจากทั่วสารทิศได้แบ่งปันข่าวสารที่มุ่งสรรเสริญความสามารถในการปรับตัวของสตรีและเน้นสนทนาเรื่องวิธีเพิ่มขีดความสามารถให้สตรีและเด็กผู้หญิงผ่านการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าวว่า “การศึกษายกระดับวิสัยทัศน์ของบุคคล เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพลังความสามารถให้พวกเขาพึ่งพาตนเอง” เธออ้างอิงงานวิจัยของ Citi Global Perspectives & Solutions ร่วมกับ Plan International ที่แสดงให้เห็นว่าการให้การศึกษาแก่สตรีจะทำให้ครอบครัวและชุมชนของเธอมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

“ดิฉันรู้ถึงพลังในชุมชนที่ตั้งใจปกป้องคุ้มครองแล้วเพิ่มขีดความสามารถให้คนรุ่นต่อไปซึ่งเป็นทรัพยากรที่เปราะบางที่สุดและมีค่าที่สุดของชุมชนด้วย” เธอกล่าว

Bingham Gospel Literacy
Bingham Gospel Literacy
ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ศึกษาเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมอ่านออกเขียนได้ในพระกิตติคุณกับสตรีกลุ่มหนึ่งในเซียร์ราลีโอน เดือนมิถุนายน 20192019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

คำพูดของซิสเตอร์บิงแฮมเน้นเรื่องงานของศาสนจักรในการพยายามช่วยให้สตรีทั่วโลกมีการศึกษาเพิ่มเติมและพูดถึง โปรแกรมอ่านออกเขียนได้ในพระกิตติคุณ ของศาสนจักรด้วย อันเป็นโครงการช่วยเหลือสตรีในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกในปัจจุบันให้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้มากพอจะช่วยเหลือบุตรหลานของตนเรื่องการเรียนของพวกเขาและช่วยให้สตรีมีการศึกษามากพอจะรับใช้เป็นครูหรือผู้นำในที่ประชุมระดับท้องที่ของตน

ผู้นำวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งปันประสบการณ์ของสตรีผู้ใช้การศึกษาปูทางสู่ความสำเร็จ รวมถึงมารธา ลูซีนี คองโกเลย์ สตรีจากแอฟริกาตะวันตกผู้ออกจากโรงเรียนก่อนจะอ่านออกเขียนได้เพราะเธอไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้อีก

Sister Bingham Sierra Leone
Sister Bingham Sierra Leone
มารธาจากเซียร์ลาลีโอน เอาคู่มือการอ่านออกเขียนได้ในพระกิตติคุณให้ดู2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“ในฐานะคุณแม่ที่อายุยังน้อย เธอเผชิญกับความจริงที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าเธอต้องหาเงินมาซื้ออาหารให้ลูก” ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าว “การลงทะเบียนเรียนโปรแกรมอ่านออกเขียนได้ในพระกิตติคุณทำให้มารธามีทักษะและความมั่นใจในการเริ่มธุรกิจเล็กๆ”

ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าวว่าการศึกษาที่คองโกเลย์เพิ่งได้รับทำให้เธอมีรายได้แน่นอนและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กสาววัยรุ่นในที่ประชุมของเธอ

“ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและอีกหลายคนมีบทบาทในการปรับปรุงชีวิตและพัฒนาโอกาสให้สตรีทั่วโลก” ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าว “ในฐานะผู้นำ เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป็นอิทธิพลต่อผู้สร้างนโยบายอันจะเปิดประตูให้สตรีและเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา ดิฉันขอเชิญชวนเราแต่ละคนให้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่เรามีเพื่อสร้างโอกาสมากขึ้นให้สตรีของเราทั่วโลก”

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.