Cambodia_YSA-Conf-3.JPG
เรื่องราวในข่าว

ประธานจีน บี. บิงแฮมและประธานบอนนี เอช. คอร์ดอนปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย

“ดิฉันจะไม่มีวันลืมการเดินทางครั้งนี้” ประธาน จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวหลังจากที่เยือนเอเชียในเดือนเมษายน 2022 ที่ผ่านมาพร้อม บอนนี่ เอช. คอร์ดอน ประธานเยาวชนหญิงสามัญ  “นับเป็นสิทธิพิเศษที่ได้อยู่ในเอเชีย พบปะวิสุทธิชน เข้าใจวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่มากขึ้น … ดิฉันประทับใจยิ่งต่อศรัทธา ความรัก และความอบอุ่นที่พวกเขาแสดงต่อเรา”

ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์  ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน  เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์

ประธานคอร์ดอนมาเยือนเอเชียในปี 2017 เธอประทับใจที่ศาสนจักรเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่มาเยือนครั้งที่แล้ว “ดิฉันทึ่งมากกับการเปลี่ยนแปลงในเวลาแค่ห้าปี…และเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตเรา”

General-Sisters-Opinion-Leader-VisitDownload Photo

การเยือนครั้งนี้รวมถึงการเข้าพบคุณสุนันทา สมบุญธรรม เจ้าของธุรกิจชาวไทยที่ประสบความสำเร็จผู้มีส่วนร่วมแข็งขันในงานการกุศลเพื่อพยายามปรับปรุงสุขอนามัย  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในประเทศไทย  เธอทำโครงการจำนวนหนึ่งอย่างได้ผลร่วมกับองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ประธานคอร์ดอนเข้าพบ ดร. พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และศิษย์เก่าบีวายยูด้วย  การเยือนของผู้นำศาสนจักรสานสัมพันธ์ฉันมิตรอีกครั้งกับผู้มีจิตอาสาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้

General-Sisters-Opinion-Leader-VisitDownload Photo

นอกจากเข้าพบผู้นำระดับท้องถิ่นแล้ว การทัวร์ราวสองสัปดาห์ครั้งนี้ยังเน้นปฏิบัติศาสนกิจต่อสมาชิกศาสนจักร ผู้นำและผู้สอนศาสนาผ่านการเยี่ยมเยียนส่วนตัว การให้ข้อคิดทางวิญญาณและไฟร์ไซด์ด้วย ในประเทศไทยผู้นำศาสนจักรสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในคณะกรรมการหนุ่มสาวโสด (YSA) และการประชุมสภาเยาวชนวอร์ด พูดที่การประชุมหนุ่มสาวโสดในกัมพูชาและสิงคโปร์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มหนุ่มสาวโสด  การปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างอบอุ่นเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับทุกคน

General-Sisters-SingaporeDownload Photo

“ดิฉันชอบที่พวกท่านใช้เวลาแบ่งปันประสบการณ์ของพวกท่านและใช้สิ่งเหล่านั้นมาตอบคำถามของเรา” เรย์นา แทนจากวอร์ดหนุ่มสาวโสดสิงคโปร์กล่าว “รู้สึกจริงใจมากกว่าการตอบจากตำรา”

“ผมประทับใจเป็นพิเศษเมื่อเห็นประธานบิงแฮม ประธานคอร์ดอน และเอ็ลเดอร์โฮเมอร์ปฏิบัติศาสนกิจอย่างอ่อนโยนหลายครั้งต่อผู้ต้องการการปฏิบัติเช่นนั้นมากที่สุด ทีละคน” คริส รอลลินส์ อธิการวอร์ดหนุ่มสาวโสดสิงคโปร์กล่าว  “การพบกันด้วยตัวเองครั้งนี้เป็นการยืนยันหนักแน่นมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงกำกับดูแลงานนี้  พระองค์ทรงเห็นการประชุมในประชาชาติบนเกาะเล็กๆ นี้และทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาอยู่กับเรา  ผมได้ยินสมาชิกของเราพูดหลายครั้งหลายหนว่าพระองค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนและไขข้อกังวลของพวกเขา … เราทุกคนสำนึกคุณมาก!”

ประธานคอร์ดอนกล่าวว่า “ดิฉันมีความเชื่อมั่นในหนุ่มสาวโสดในภาคเอเชียมาก…ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของพวกเขา พลังของพวกเขา … น่าทึ่งมากเมื่อได้พูดคุยกับพวกเขา” เธอจำได้ตอนนั่งพูดคุยกับหนุ่มสาวโสดกัมพูชา 500 คนในห้องที่ร้อนมาก ทุกคนเหงื่อไหล แต่ตั้งใจมาก เป็นประสบการณ์ที่ยกระดับจิตวิญญาณ

Cambodia-YSA-Conference-2022Download Photo

“สิ่งที่ดิฉันรักเมื่อได้อยู่กับ [พวกเขา] คือพวกเขาปรารถนาจะมีปีติ พวกเขาตระหนักว่าตนพบปีติในพระคริสต์ และไม่กลัวที่จะแบ่งปันปีตินั้นและเชื้อเชิญ” ประธานคอร์ดอนกล่าว

ประธานบิงแฮมประทับใจหนุ่มสาวโสดที่เธอพบไม่แพ้กัน “ไม่ว่าเราไปที่ไหน พวกเขาเด็ดเดี่ยว เจิดจรัส … เพราะข้อจำกัดเรื่องโควิดเป็นความท้าทายมาระยะหนึ่งแล้ว … คนหนุ่มสาวเหล่านี้จึงตั้งใจว่าจะติดต่อและพาเพื่อนๆ กลับมา เพราะพวกเขารู้ว่าความเข้มแข็งทั้งหมดสำหรับคนหนุ่มสาวที่นี่ … จะมีความหมายอะไรต่อศาสนจักร”

ประสบการณ์ที่น่าจดจำอื่นๆ ได้แก่การไปปฏิบัติศาสนกิจของผู้นำในบ้านสมาชิก

General-Sisters-Home-Visit

“เราได้พบบางครอบครัวที่กำลังประสบความลำบากมากบางอย่าง เช่น ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็ยังมีศรัทธาที่จะเดินหน้าต่อไป” ประธานคอร์ดอนกล่าว

“นี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก” ประธานบิงแฮมกล่าว “วิสุทธิชนเหล่านี้ที่เราพบหลายคนเป็นสมาชิกของศาสนจักรได้ไม่นาน หลายคนเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัว  เมื่อเราพูดคุยกับพวกเขา ประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง ความรู้สึกในส่วนลึกของพวกเขาน่าทึ่งมาก … พวกเขารู้ว่าตนเป็นใคร พวกเขาได้เลือกเส้นทางพันธสัญญาที่นำไปหาพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์”

Home-Visit-SB.jpgDownload Photo

พี่น้องสตรีในแต่ละประเทศน้อมรับโอกาสให้ผู้นำสมาคมสงเคราะห์สงเคราะห์สามัญและผู้นำเยาวชนหญิงสามัญสอน  พี่น้องสตรีบางคนในประเทศไทยขับรถแปดชั่วโมงมาเข้าร่วมการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่ผู้นำพูด

ประธานบิงแฮมกล่าวว่า “ความรักช่วยให้เราเหล่าพี่น้องสตรีเป็นหนึ่งเดียวกัน  เราช่วยเหลือกันให้เป็นผู้คนไซอันโดยทำงานด้วยกัน”  เธอเชื้อเชิญให้พี่น้องสตรีรวบรวมอิสราเอลโดยเตรียมเข้าพระวิหารผ่านการหาบรรพชนและโดยปฏิบัติศาสนกิจต่อกันผ่านการเชื้อเชิญเป็นส่วนตัวให้มาเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของศาสนจักร “นั่นจะสร้างความแตกต่าง  มีพลังในจำนวน  มีพลังเมื่อเราเน้นเรื่องเดียวกัน”

ข่าวสารหลักที่ประธานคอร์ดอนสอนซ้ำหลายครั้งคือการดำเนินชีวิตตามสาระสำคัญเยาวชนหญิงปี 2022 “จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง”  เธอกระตุ้นเยาวชนคนหนุ่มสาวให้ฝึกแสวงหาและทำตามการเปิดเผยส่วนตัว  เธอขอให้ผู้นำระดับท้องที่เน้นเรื่องการช่วยคนหนุ่มสาวให้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพระองค์ “ในโลกที่วุ่นวายนี้ เป็นการง่ายที่จะทึกทักสิ่งต่างๆ เอง” เธอกล่าว “จงวางใจพระองค์และวางใจคำสัญญาของพระองค์ว่าจะทรงนำทางเรา”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.