ข่าวเผยแพร่

ประกาศวันโอเพ่นเฮ้าส์และวันอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์จะอุทิศพระวิหาร

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวันโอเพ่นเฮ้าส์และวันอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
 

โอเพ่นเฮ้าส์รอบสาธารณชนจะเริ่มวันศุกร์ที่ 1 กันยายนต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์ที่ 16 กันยายน ยกเว้นวันอาทิตย์  พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยจะอุทิศในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ในสองรอบคือรอบ 10:00 น. กับรอบ 13:30 น.  โดยเอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจะเป็นประธานที่การอุทิศ

ก่อนโอเพ่นเฮ้าส์รอบสาธารณชนจะมีรอบสื่อมวลชนในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม  ส่วนแขกรับเชิญจะเข้าชมพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยตั้งแต่วันอังคารที่ 29 สิงหาคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม

รอบการอุทิศจะถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยในท้องถิ่นพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทิศพระวิหารจะแจ้งไปตามหน่วยท้องที่เมื่อใกล้ถึงวันอุทิศ

โธมัส เอส. มอนสัน อดีตประธานศาสนจักร ประกาศสร้างพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยครั้งแรกในเดือนเมษายนปี 2015 และการก่อสร้างเริ่มต้นในเดือนมกราคมปี 2019 ด้วยพิธีเบิกดิน

ผู้สอนศาสนาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนแรกมาถึงประเทศไทยในปี 1854 แต่งานสอนศาสนาไม่ได้เริ่มต้นจริงจังจนถึงทศวรรษ 1960   อาคารประชุมหลังแรกอุทิศในปี 1974  ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นบ้านของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 23,000 คนในกลุ่มนมัสการประมาณ 40 แห่ง  พระวิหารแห่งนี้จะเป็นพระวิหารแห่งแรกในประเทศ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าและเป็นสถานนมัสการที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนแผ่นดินโลก  พระวิหารต่างจากอาคารประชุม (โบสถ์) ของศาสนจักร  เรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมพิธีนมัสการในวันอาทิตย์และกิจกรรมอื่นๆ ในวันธรรมดาที่อาคารประชุมท้องที่  ในพระวิหาร สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่ทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์ ส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินชีวิตแบบมีคุณธรรมและติดตามพระเยซูคริสต์  สมาชิกประกอบพิธีเหล่านี้เพื่อตนเองและแทนบรรพชนที่เสียชีวิตผู้ไม่สามารถร่วมพิธีได้ขณะมีชีวิตอยู่

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.